ABB vinner milliardordre

ABB vinner milliardordre

ABB skal levere en høyspennings likestrøms omformerstasjon (HVDC) som kobler det danske og tyske kraftnettet sammen for å styrke forsyningssikkerheten.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ABB har vunnet en ordre på rundt 140 millioner dollar fra systemoperatørene Energinet.dk i Danmark og 50Hertz Transmission i Tyskland på design, leveranse og installasjon av en omformerstasjon for høyspent likestrøm (HVDC). Stasjonen skal plasseres i Bentwisch i Nord-Tyskland. Dette er den første HVDC Light-omformerstasjonen av sin type i Europa og muliggjør sammenkobling av de asynkrone vekselstrømnettene (AC) øst i Danmark og i Tyskland.

- ABB har omfattende erfaring med HVDC-forbindelser og spiller en nøkkelrolle for å realisere visjonen om et europeisk kraftnett. Integrering av fornybare energityper og sammenkoblinger av strømnett er viktige deler av ABBs Next Level-strategi for å møte det voksende kraftbehovet med lavest mulig miljøpåvirkning, sier Claudio Facchin, global leder for divisjon Power Grids.

Med leveransen av HVDC-systemet blir ABB en viktig teknologileverandør til Kriegers Flak kombinerte kraftnettprosjekt. Det blir verdens første offshore landforbindelse som går via de nasjonale forbindelsene til offshore vindkraftparker i Østersjøen. Tyskland har allerede vindkraftparkene Baltic 1 og 2 i drift, mens danske Kriegers Flak skal etter planen i drift i 2022.

ABB fikk også en ordre på 100 millioner dollar for et undersjøisk vekselstrømkabelsystem for tilkoblingen av Kriegers Flak i 2015.

Forbindelsen får en kapasitet på 400 megawatt (MW), som dekker energibehovet til over 400 000 husholdninger. Utviklingen av denne samfunnskritiske infrastrukturen delfinansieres av EU og er et betydelig steg for å oppnå Europas målsetting for fornybar energi. Foruten forenklet integrasjon av fornybar kraft i strømnettet vil prosjektet bidra til økt forsyningssikkerhet og økte muligheter for handel med strøm. ABB skal levere den komplette HVDC-omformerstasjonen inklusive transformatorer, konverterventiler, kjølesystem, kontrollsystem og vern samt tilhørende utstyr.

HVDC Light har sofistikerte funksjoner som gjenoppstart ved utfall av nettet og eksepsjonell styrbarhet, som er nødvendig for å regulere systemet på grunn av vindkraftens varierende produksjon.

ABB har blitt tildelt over 100 HVDC-prosjekter siden pionértiden for over 60 år siden. Dette utgjør en installert kapasitet på over 120 000 MW, noe som er omtrent halvparten av verdens totale kapasitet. ABB lanserte VSC (voltage sourced converter) HVDC Light-teknologien på 1990-tallet og er global markedsleder med 18 av 24 VSC-leveranser globalt.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen