ABB vinner milliardordre

ABB vinner milliardordre

ABB skal levere en høyspennings likestrøms omformerstasjon (HVDC) som kobler det danske og tyske kraftnettet sammen for å styrke forsyningssikkerheten.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ABB har vunnet en ordre på rundt 140 millioner dollar fra systemoperatørene Energinet.dk i Danmark og 50Hertz Transmission i Tyskland på design, leveranse og installasjon av en omformerstasjon for høyspent likestrøm (HVDC). Stasjonen skal plasseres i Bentwisch i Nord-Tyskland. Dette er den første HVDC Light-omformerstasjonen av sin type i Europa og muliggjør sammenkobling av de asynkrone vekselstrømnettene (AC) øst i Danmark og i Tyskland.

- ABB har omfattende erfaring med HVDC-forbindelser og spiller en nøkkelrolle for å realisere visjonen om et europeisk kraftnett. Integrering av fornybare energityper og sammenkoblinger av strømnett er viktige deler av ABBs Next Level-strategi for å møte det voksende kraftbehovet med lavest mulig miljøpåvirkning, sier Claudio Facchin, global leder for divisjon Power Grids.

Med leveransen av HVDC-systemet blir ABB en viktig teknologileverandør til Kriegers Flak kombinerte kraftnettprosjekt. Det blir verdens første offshore landforbindelse som går via de nasjonale forbindelsene til offshore vindkraftparker i Østersjøen. Tyskland har allerede vindkraftparkene Baltic 1 og 2 i drift, mens danske Kriegers Flak skal etter planen i drift i 2022.

ABB fikk også en ordre på 100 millioner dollar for et undersjøisk vekselstrømkabelsystem for tilkoblingen av Kriegers Flak i 2015.

Forbindelsen får en kapasitet på 400 megawatt (MW), som dekker energibehovet til over 400 000 husholdninger. Utviklingen av denne samfunnskritiske infrastrukturen delfinansieres av EU og er et betydelig steg for å oppnå Europas målsetting for fornybar energi. Foruten forenklet integrasjon av fornybar kraft i strømnettet vil prosjektet bidra til økt forsyningssikkerhet og økte muligheter for handel med strøm. ABB skal levere den komplette HVDC-omformerstasjonen inklusive transformatorer, konverterventiler, kjølesystem, kontrollsystem og vern samt tilhørende utstyr.

HVDC Light har sofistikerte funksjoner som gjenoppstart ved utfall av nettet og eksepsjonell styrbarhet, som er nødvendig for å regulere systemet på grunn av vindkraftens varierende produksjon.

ABB har blitt tildelt over 100 HVDC-prosjekter siden pionértiden for over 60 år siden. Dette utgjør en installert kapasitet på over 120 000 MW, noe som er omtrent halvparten av verdens totale kapasitet. ABB lanserte VSC (voltage sourced converter) HVDC Light-teknologien på 1990-tallet og er global markedsleder med 18 av 24 VSC-leveranser globalt.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen