ABB vant Yara-avtale verdt opp mot 200 millioner kroner

ABB vant Yara-avtale verdt opp mot 200 millioner kroner

ABB i Skien skal levere én kilometer elektriske tavler for bedre kraftdistribusjon, kontroll og sikkerhet til Yara i Porsgrunn, noe som er med på å sikre arbeidsplasser lokalt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gjødselprodusenten Yara har valgt å standardisere på elektriske tavler fra ABB i Skien når de skal oppgradere produksjonsanlegget sitt på Herøya. Rammeavtalen kan ha en verdi på opp mot 200 millioner kroner fordelt over syv år og har positive ringvirkninger for lokal sysselsetting.

- Vi snakker om rundt én kilometer med markedets mest moderne, elektriske tavler, noe som betyr godt industribelegg i fabrikken vår i flere år framover. Det er viktig for regionen og for landet å ha en gigant som Yara som satser i Norge og skaper arbeidsplasser i industrien. For oss dreier det seg om rundt 20 årsverk, i tillegg til servicepotensialet, sier direktør Jan Petter Abrahamsen i ABB.

ABB-leveransen støtter et program Yara i Porsgrunn har iverksatt for å øke produksjonen av fullgjødsel med 50.000 tonn og kalksalpeter med 200.000 tonn. Totalinvesteringen vil være på rundt 2,25 milliarder kroner.

- Vi har levert elektriske tavler til industri, marine og offshore over hele verden i 50 år og må innrømme det betyr ekstra mye å vinne en ordre her i nabolaget. Yara får kortreiste kvalitetsprodukter som bidrar til stabil strømforsyning, bedre styring av produksjonslinjene og tryggere betjening for personellet i fabrikken, sier Abrahamsen.

Lavspenningstavlene fra ABB i Skien er skreddersøm og sørger for pålitelig distribusjon av kraft, bedre kontroll og mer effektiv drift av 6000 elektriske motorer på anlegget. Informasjon fra tavlene formidles opp i det overordnede kontrollsystemet. ABB har vært en leverandør av lavspenningstavler til Yara i 30 år og er allerede inne i en rammeavtale på elektriske motorer og frekvensomformere.

- ABB-tavlene vil bidra til smartere, sikrere og mer energieffektive prosesser ved anlegget. Yara er en global kunde av format, og det er en tillitserklæring at de velger oss som leverandør av kritisk produksjonsutstyr når de skal ruste fabrikken for fremtiden, sier Abrahamsen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen