ABB sikret stor veikontrakt med Vegvesenet

ABB sikret stor veikontrakt med Vegvesenet

ABB skal levere automatiseringssystemer som bidrar til trygg ferdsel langs nye E134 ved Kongsberg. Totalverdien på kontrakten er på rundt 150 millioner kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Et arbeidsfellesskap bestående av ABB i Norge og Nettpartner Drift har vunnet elektro- og automatiseringskontrakten med Statens Vegvesen for den nye delen av europavei 134 (E134) fra Damåsen til Saggrenda ved Kongsberg.

- ABB har brukt mye energi på å jobbe mot vei- og tunnelprosjekter, og dette er et gjennombrudd for oss innen veibygging her i Norge. Denne kontrakten viser at vårt utstyr og vår kompetanse, som sikkerhetsbevisste industribedrifter har nytt godt av i mange tiår, også kan være med på å sikre ferdselen langs norske veier, sier direktør Borghild Lunde i ABB.

ABB skal i hovedsak levere produkter og systemer som håndterer styring, regulering og overvåking av det som skjer på veistrekningen. Løsningen baserer seg på ABBs AC500 serie av programmerbare logiske kontrollere. De gjør systemet skalerbart og fleksibelt slik at det blir enkelt å utvide eller integrere tredjeparts løsninger i det samme kontrollsystemet.

ABBs leveranse sørger for styring av belysning, vifter, skilt, nødstasjoner, kameraer og kraftforsyning langs den nye delen av E134. Utstyret skal i all hovedsak stå i 14 tekniske bygg, hvorav åtte av dem i fire tunneler. ABBs kontrollutrustning integreres i det overordnede kontrollsystemet, som gjør det mulig for Statens Vegvesen å styre og overvåke driften av strekningen fra Veitrafikksentralen.

- Våre systemer er basert på velprøvd teknologi, testet gjennom flere tiår i både offshore og landbasert industri, som har de strengeste krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Med økende fokus på trafikksikkerhet og overvåking av veianlegg ser vår kompetanse og portefølje ut til å passe perfekt også for veibygging, sier Borghild Lunde.

Byggefasen er alt i gang på den nye veien fra Damåsen til Saggrenda på henholdsvis øst- og vestsiden av Kongsberg. Oppstart av ABBs leveranse er forventet å skje i tredje kvartal 2016. Når den 13 kilometer lange parsellen åpner i 2019, vil bilistene langs E134 slippe å kjøre gjennom Kongsberg sentrum.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen