ABB leverer styring til Hydros vannkraftverk

ABB leverer styring til Hydros vannkraftverk

ABB er tildelt en kontrakt fra Hydro for full oppgradering av driftssentralen som styrer vannkraftproduksjonen ved 22 norske kraftverk.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten mellom ABB og Hydros heleide datterselskap Hydro Energi ble signert i tredje kvartal 2016. Avtalen betyr at Hydro får en moderne driftssentral på Rjukan med det aller siste av teknologi innen styring, overvåking og informasjonssikkerhet.

ABB skal levere både maskinvare og programvare, blant annet Network Manager versjon 9.0, et markedsledende styringssystem for driftssentraler. ABB skal også integrere tredjeparts programvare i det overordnede kontrollsystemet. Utstyret skal i hovedsak installeres i driftssentralen og i en reservesentral.

Prosjektet starter opp i november 2016, og leveransen er planlagt fullført i 2017. Det er også inngått en serviceavtale som gjelder i ni år etter levering av driftssentralen. I serviceavtalen inngår vedlikeholdstjenester og program- og maskinvareoppdateringer av anlegget.

Vi setter pris på tilliten Hydro viser ved å velge oss som leverandør

- Dette er en viktig kontrakt for ABB, og vi setter pris på tilliten Hydro viser ved å velge oss som leverandør. Network Manager vil bidra til økt pålitelighet og optimalisering av kraftproduksjonen. Med en serviceavtale sikrer Hydro at deres systemer alltid er basert på den nyeste tilgjengelige teknologien i en tid hvor den digitale utviklingen går raskt, samtidig som de er garantert rask respons, sier Helge Lilleeidet, leder for Grid Automation i ABB.

Oppgraderingene Hydro gjennomfører ved sin driftssentral på Rjukan betyr at selskapet kan produsere mer effektivt ved sine 22 kraftverk i Telemark, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Hydro er Norges nest største produsent av vannkraft, med en årsproduksjon på 10 terrawatt-timer (TWh). Kraften blir benyttet til produksjon av aluminium ved selskapets fem aluminiumsverk på Vestlandet og til et raffineri for superrent aluminium i Vennesla.

- Dette styrker vår satsing på langsiktig og fornybar energiproduksjon i både Telemark, Sogn og Røldal/Suldal. Driftssentralen er selve kjernen i vannkraftproduksjonen vår og veldig viktig for driftssikkerhet og ressursoptimalisering av kraftanleggene våre døgnet rundt, sier leder for Hydros vannkraftproduksjon, Jan Helge Mårdalen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen