ABB leverer strømkabelen til Johan Sverdrup

ABB leverer strømkabelen til Johan Sverdrup

Statoil har tildelt ABB kontrakten på den 200 kilometer lange sjøkabelen som skal forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten med Statoil er verdt rundt 720 millioner kroner og omfatter produksjon og legging av en høyspennings strømkabel med en kapasitet på 100 megawatt fra landanlegget ved Kårstø og ut til Johan Sverdrup-feltet.

[factbox id="1"]

Johan Sverdrup-feltet ligger om lag 155 kilometer vest for Stavanger og antas å være et av de største oljefeltene på norsk sokkel. Når feltet er i full drift, estimeres en dagsproduksjon på 550 000-650 000 fat olje per dag, og det vil i så fall utgjøre rundt 40 prosent av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel.

ABB skal designe, produsere og installere en 80 kilovolt (kV) ekstrudert likestrømskabel med en kapasitet på 100 megawatt, som vil forsyne Johan Sverdrup med kraft fra det norske landnettet. Med sine 200 kilometer vil dette være det lengste ekstruderte sjøkabelsystemet fra land og ut til en offshoreplattform i verden. Ved å forsyne offshoreinstallasjoner med kraft fra land kan man eliminere behovet for å bruke gass til å produsere strøm offshore, noe som betyr store utslippsreduksjoner av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx). I tillegg til miljøgevinstene er kraft fra land sikrere og mer energieffektivt enn å generere kraften offshore.

- Å levere økt verdiskaping for kundene våre gjennom nært samarbeid er et viktig element i ABBs Next Level-strategi. Vi er veldig glade for å få sjansen til å levere dette kabelsystemet til Statoil, i tillegg til omformerstasjonene, sier Claudio Facchin, global divisjonssjef for Power Systems i ABB.

- Med denne nye kraft fra land-forbindelsen flytter ABB igjen teknologigrenser og reduserer miljøpåvirkningen, noe som er i tråd med vår visjon «power and productivity for a better world,» sier han.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen