ABB lanserer hurtiglader for elbusser

ABB lanserer hurtiglader for elbusser

ABBs nye teknologi for hurtiglading av busser gir utslippsfri kollektivtransport og bidrar til mer bærekraftige byer.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ABBs nye hurtigladeløsning for elbusser har en plugg som automatisk koples til ladepunktet på busstaket ved hjelp av en robot, og har normalt en ladetid på fire til seks minutter. Systemet kan enkelt integreres i eksisterende busslinjer ved installasjon av hurtigladere på bussterminaler, oppstillingsplasser og holdeplasser langs ruten.

[factbox id="1"]

ABBs hurtigladesystem er en praktisk løsning basert på internasjonale standarder (for eksempel IEC 61851-23), som garanterer sikkerheten, oppfyller myndighetskrav og har bred støtte innen bilindustrien. Disse egenskapene gjør at løsningen kan integreres på alle busslinjer og alle typer elbusser som har kompatibelt tilkoplingsutstyr på taket.

I 2016 vil fire hurtigladere fra ABB og seks hybridbusser fra Volvo inngå i det første prosjektet som benytter seg av systemet i rutetrafikk i Luxemburg. Volvos nye hybridbuss kan redusere forbruket med 75 prosent sammenlignet med konvensjonelle dieselbusser. Dette reduserer både miljøpåvirkningene og driftskostnadene.

Både modne og voksende markeder gjør store investeringer i elektrisk drevet kollektivtransport

- Både modne og voksende markeder gjør store investeringer i elektrisk drevet kollektivtransport, for å redusere biltrafikken og luftforurensingen i byene. ABBs vekststrategi, Next Level, er bygget rundt proaktiv deltagelse i denne typen ekspanderende markeder, med støtte fra en sterk teknologi- og serviceportefølje, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for divisjon Discrete Automation and Motion i ABB i Norge.

ABBs vekststrategi er bygget rundt proaktiv deltagelse

ABBs automatiske hurtigladeløsning bygger på det velprøvde, mekaniske pantografkonseptet for strømforsyning til tog, trikker og busser. Når en buss ankommer ladestedet, startes en dialog med laderen via trådløs kommunikasjon, og pantografen senkes automatisk. Når sikkerhetskontrollene er utført, starter systemet og lader bussen på kort tid. Det modulære designet har ladeeffekter på 150 kW, 300 kW eller 450 kW. Systemet kan dermed i løpet av få minutter lade en buss med nok energi til at den kan være i drift hele dagen.

I tillegg til pålitelig hurtiglading krever travle bybusser også maksimal tilgjengelighet og tilgang på rask servicehjelp ved behov. ABB tilbyr også tilleggstjenester som fjerndiagnostikk, fjernstyring og programvareoppgradering via internett. ABB har allerede over 3000 likestrømsbaserte (DC)-hurtigladere installert globalt som overvåkes og fjernstyres over nett. Flere enn 150 av disse er installert i Norge.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen