ABB-kontrakt på HVDC-kabel mellom Norge og Storbritannia til 3,6 milliarder kroner

ABB-kontrakt på HVDC-kabel mellom Norge og Storbritannia til 3,6 milliarder kroner

Likestrømsforbindelsen North Sea Network skal koble det nordiske og britiske kraftmarkedet sammen og bidrar til økt bruk av fornybar energi og bedre forsyningssikkerhet for begge land. Samtidig støtter mellomlandsforbindelsen økt europeisk energisamarbeid.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten på North Sea Network (NSN) er tildelt av Statnett og National Grid, som er de statlige operatørene av overføringsnettet i henholdsvis Norge og Storbritannia. Bestillingen ble bokført i tredje kvartal 2015.

Ordren er verdt om lag 3,6 milliarder kroner og innebærer at ABB skal levere høyspennings likestrøms (HVDC) omformerstasjoner til begge sider av NSN-linken mellom Norge og Storbritannia. Dette er nok et eksempel på at ABB er med på å tilrettelegge for viktige mellomlandsforbindelser som gir større overføringskapasitet mellom landene og som dermed styrker forsyningssikkerheten og bidrar til å øke mengden fornybar energi i nettet.

ABB vant nylig NordLink-prosjektet, en mellomlandsforbindelse på 1400 megawatt (MW) på ±525 kilovolt (kV) mellom Norge og Tyskland.

- Vi er meget fornøyd med å jobbe med Statnett og National Grid og støtte økt integrering av det europeiske kraftmarkedet. HVDC er en kjerneteknologi hvor ABB var pionér og spiller en viktig rolle i vår Next Level-strategi, forteller konsernsjef Ulrich Spiesshofer i ABB-gruppen.

NSN-linken får en kapasitet på 1400 MW og med en lengde på 730 kilometer blir den verdens lengste sjøkabel i sitt slag. Den forventes å komme i kommersiell drift i 2021.

Når vindkraftproduksjonen er høy og behovet for strøm er lavt i Storbritannia vil kraftforbindelsen kunne overføre overskuddskraft til Norge. Dermed kan Norge benytte seg av vindkraften og heller spare vannet i magasinene sine. Når kraftbehovet er stort og det blåser lite i Storbritannia vil norsk vannkraft overføres andre veien gjennom likestrømsforbindelsen.

Ordren dekker blant annet design, ingeniørtjenester, leveranse og igangkjøring av to ±525 kV 1400 MW omformerstasjoner som benytter såkalt Voltage Source Converter-teknologi (VSC), også kalt HVDC Light. Den ene omformerstasjonen plasseres i Kvilldal i Rogaland, den andre i Blyth i Storbritannia.

- HVDC er en velprøvd løsning for integrering av fornybar energi og både pålitelig og effektiv for overføring av store mengder elektrisk kraft over lange avstander, ofte under vann eller i bakken. Dette er den 18. mellomlandsforbindelsen basert på HVDC-teknologi levert fra ABB i Europa, og vi er glade for å bidra til økt integrering av det europeiske strømnettet, sier Claudio Facchin, global leder for ABBs Power Systems divisjon.

ABB har blitt tildelt rundt 100 HVDC-prosjekter siden pionértiden for over 60 år siden. Dette utgjør en installert kapasitet på over 120 000 MW, noe som er omtrent halvparten av verdens totale kapasitet. ABB lanserte VSC HVDC Light-teknologien på 1990-tallet og er en global markedsleder med 15 av 21 VSC-prosjekter i kommersiell drift globalt. NSN-linken er den den femte store HVDC Light-ordren tildelt ABB det siste året.

-Vi står foran et omfattende arbeid de neste fem årene for å få på plass det som vil være verdens lengste mellomlandsforbindelse. Våre leverandører får et stort ansvar for å sørge for at vi lykkes. Prosjektet vil innebære store fordeler for både det britiske og norske samfunnet, og forbindelsen vil sørge for økt fornybar elektrisitetsforsyning til Storbritannia og økt forsyningssikkerhet for Norge, sier Alan Foster, direktør for europeisk forretningsutvikling i National Grid.

-Prosjektet er en sentral del av neste generasjon europeiske kraftsystem og vi er glade for å ha med oss disse dyktige leverandørene. Nå kan vi gå videre i arbeidet med å få på plass verdens lengste mellomlandsforbindelse, og vi ser frem mot en effektiv og god gjennomføring av prosjektet, med et spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Forbindelsen er forventet å være i drift i 2021.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen