ABB kobler ny offshore vindpark til det belgiske strømnettet

ABB kobler ny offshore vindpark til det belgiske strømnettet

ABB vinner ordre verdt 80 millioner dollar. Høyspent kabelsystem vil integrere fornybar energi fra Rentel vindpark i fastlandsnettet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ABB har vunnet en ordre på rundt 80 millioner dollar fra kraftkonsortiet Rentel NV i Belgia på leveranse av et avansert kabelsystem som forbinder nettstasjonen offshore på Rentel vindpark, utenfor kysten av Belgia, med fastlandet, i nærheten av Zeebrugge. Ordren ble booket i første kvartal 2016.

ABB vil designe, produsere og installere rundt 40 km ekstrudert, 3-kjerners vekselstrøms undervannskabel på spenningsnivået 220 kilovolt (kV) med en overføringskapasitet på om lag 300 megawatt (MW).

[img id="1"]

Kraften som overføres fra vindparken vil bidra til en grønnere strømforsyning i Belgia og dekker behovet for rundt 280 000 husstander. Kabelsystemet vil installeres av ABBs avanserte kabelleggingsfartøy som nå bygges ved Kleven verft. Fartøyet vil øke effektiviteten og nøyaktigheten på kabelleggingsoperasjoner.

Rentel vindfarm vil spille en viktig rolle for at Belgia skal møte sine miljømål for 2020, spesielt økningen av fornybar energi til 13 prosent av den totale kraftproduksjonen. Vindparken vil også bidra til å nå EUs miljømål for 2020. Prosjektet beregnes ferdigstilt i 2018.

- Kabelforbindelsen til Rentel vindpark vil bidra til å bringe ren vindenergi til den belgiske befolkningen. Det er nok et eksempel på at ABB-teknologier tilrettelegger for integrering av fornybar energi og redusert miljøpåvirkning, et integrert element i vår Next Level-strategi, sier Claudio Facchin, direktør for divisjon Power Grids i ABB.

Kabelsystemer er en sentral del av bærekraftige strømnett og transporterer enorme kraftmengder over store avstander. Med over 130 års erfaring innen kabelvirksomhet er ABB en global leder innen høyspennings kabelsystemer på tvers av en rekke bruksområder og har levert hundrevis av kraftforbindelser rundt om i verden. ABB har vunnet en rekke kabelprosjekter for offshore vindparker, inkludert Burbo Bank og Walney i Irskehavet, Kriegers Flak i Østersjøen og Nordegründe i Nordsjøen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen