ABB installerer verdens kraftigste omformerstasjon i Nordsjøen

ABB installerer verdens kraftigste omformerstasjon i Nordsjøen

Når DolWin 2-prosjektet settes i drift, vil det integrere 916 megawatt ren energi fra vindturbiner i det tyske sentralnettet, nok til å forsyne over én million husstander med elektrisk kraft.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ABB oppnådde en viktig milepæl da DolWin beta, verdens kraftigste offshore omformerstasjon, nylig ble installert i Nordsjøen. Omformerstasjonen på 320 kilovolt med en kapasitet på 916 megawatt er bygget på en offshoreplattform og kan levere ren elektrisk strøm til mer enn én million tyske hjem.

Omformerstasjonen er en del av DolWin2-prosjektet for nettoperatøren TenneT og vil koble offshore vindparker i DolWin-klyngen i Nordsjøen til det tyske sentralnettet. DolWin-feltet er i dag verdens største offshore vindpark. Omformerstasjonens hovedfunksjon er å konvertere vekselstrøm generert av vindturbinene til høyspennings likestrøm (HVDC) for effektiv og pålitelig overføring til land.

[factbox id="1"]

- Etter en vellykket overlevering av den tilsvarende DolWin1-linken i juli, er dette nok en milepæl for våre offshore vindkraftprosjekter. Det er ytterligere et godt eksempel på vår prosjektgjennomføringsevne og god utvikling i Power Systems-divisjonens Step Change-program, sier ABBs toppleder Ulrich Spiesshofer.

DolWin2 spiller en viktig rolle i det Tyskland kaller «Energiewende» - eller det grønne skiftet -  som legger opp til mer enn 6,5 gigawatt vindkraft i 2020 og 15 gigawatt i 2030. Tilknytningspunktet DolWin1, som ABB satte i drift og overleverte til nettoperatøren TenneT i slutten av juli, bidrar også til å nå dette målet.

Plattformen veier rundt 23 000 tonn, er om lag 100 meter lang, 70 meter bred og 100 meter høy, hvis man regner med kranene. I fjor ble den transportert fra Dubai, hvor den ble bygget, til Aibels verft i Haugesund. Hos Aibel har ABBs elektroutstyr blitt installert, samtidig som plattformen er blitt klargjort for offshoreinstallasjon og nylig flyttet til sin endelige destinasjon på DolWin-feltet, 45 km utenfor kysten av Tyskland. DolWin beta står på havbunnen og benytter et innovativt og selvinstallerende, tyngdekraftsbasert konsept, hvor plattformen blir sakte ballastert ved å fylle de seks beina med vann. De neste ukene blir vannet fullstendig erstattet med grus for permanent og sikker installasjon.

- Plassering av en slik gigantplattform på havbunnen er blant de mest krevende oppgavene når man skal levere en offshoreinstallasjon. Det krever omfattende planlegging og tett samarbeid mellom alle involverte parter. Vi er fornøyd med at denne historiske delen av prosjektet har gått smertefritt, sier Claudio Facchin, leder for ABBs divisjon Power Systems.

ABB ble tildelt kontrakt på et nøkkelferdig tilknytningspunkt for offshore vindkraft, med ansvar for design, ingeniørarbeider, leveranse og installasjon av TenneT, som er en ledende europeisk nettoperatør. Prosjektomfanget inkluderer omformerstasjonen offshore, sjø- og landkabler og omformerstasjonen på land.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen