ABB installerer verdens kraftigste omformerstasjon i Nordsjøen

ABB installerer verdens kraftigste omformerstasjon i Nordsjøen

Når DolWin 2-prosjektet settes i drift, vil det integrere 916 megawatt ren energi fra vindturbiner i det tyske sentralnettet, nok til å forsyne over én million husstander med elektrisk kraft.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ABB oppnådde en viktig milepæl da DolWin beta, verdens kraftigste offshore omformerstasjon, nylig ble installert i Nordsjøen. Omformerstasjonen på 320 kilovolt med en kapasitet på 916 megawatt er bygget på en offshoreplattform og kan levere ren elektrisk strøm til mer enn én million tyske hjem.

Omformerstasjonen er en del av DolWin2-prosjektet for nettoperatøren TenneT og vil koble offshore vindparker i DolWin-klyngen i Nordsjøen til det tyske sentralnettet. DolWin-feltet er i dag verdens største offshore vindpark. Omformerstasjonens hovedfunksjon er å konvertere vekselstrøm generert av vindturbinene til høyspennings likestrøm (HVDC) for effektiv og pålitelig overføring til land.

[factbox id="1"]

- Etter en vellykket overlevering av den tilsvarende DolWin1-linken i juli, er dette nok en milepæl for våre offshore vindkraftprosjekter. Det er ytterligere et godt eksempel på vår prosjektgjennomføringsevne og god utvikling i Power Systems-divisjonens Step Change-program, sier ABBs toppleder Ulrich Spiesshofer.

DolWin2 spiller en viktig rolle i det Tyskland kaller «Energiewende» - eller det grønne skiftet -  som legger opp til mer enn 6,5 gigawatt vindkraft i 2020 og 15 gigawatt i 2030. Tilknytningspunktet DolWin1, som ABB satte i drift og overleverte til nettoperatøren TenneT i slutten av juli, bidrar også til å nå dette målet.

Plattformen veier rundt 23 000 tonn, er om lag 100 meter lang, 70 meter bred og 100 meter høy, hvis man regner med kranene. I fjor ble den transportert fra Dubai, hvor den ble bygget, til Aibels verft i Haugesund. Hos Aibel har ABBs elektroutstyr blitt installert, samtidig som plattformen er blitt klargjort for offshoreinstallasjon og nylig flyttet til sin endelige destinasjon på DolWin-feltet, 45 km utenfor kysten av Tyskland. DolWin beta står på havbunnen og benytter et innovativt og selvinstallerende, tyngdekraftsbasert konsept, hvor plattformen blir sakte ballastert ved å fylle de seks beina med vann. De neste ukene blir vannet fullstendig erstattet med grus for permanent og sikker installasjon.

- Plassering av en slik gigantplattform på havbunnen er blant de mest krevende oppgavene når man skal levere en offshoreinstallasjon. Det krever omfattende planlegging og tett samarbeid mellom alle involverte parter. Vi er fornøyd med at denne historiske delen av prosjektet har gått smertefritt, sier Claudio Facchin, leder for ABBs divisjon Power Systems.

ABB ble tildelt kontrakt på et nøkkelferdig tilknytningspunkt for offshore vindkraft, med ansvar for design, ingeniørarbeider, leveranse og installasjon av TenneT, som er en ledende europeisk nettoperatør. Prosjektomfanget inkluderer omformerstasjonen offshore, sjø- og landkabler og omformerstasjonen på land.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen