ABB bidrar til sikker strømforsyning i Harstad

ABB bidrar til sikker strømforsyning i Harstad

Hålogaland Kraft har tildelt ABB en ordre på en komplett systemleveranse til Heggen transformatorstasjon i Harstad.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kraftselskapet vil erstatte eksisterende Heggen transformatorstasjon med en ny, innendørs stasjon for å sikre en stabil strømforsyning til Harstad, som er Nord-Norges tredje største by. ABB skal levere elektrisk utstyr til stasjonen, med en kontraktsverdi på rundt 35 millioner kroner. Stasjonen forventes å stå ferdig våren 2018.

Ettersom Heggen transformatorstasjon ligger sentralt i byens sentrum, har Hålogaland Kraft valgt et 145 kV gassisolert bryteranlegg (GIS), som gir en mer kompakt og mindre arealkrevende løsning enn dagens utendørsanlegg.

Kontrakten med Hålogaland Kraft omfatter design, ingeniørarbeider, installasjon, tilkoblinger og idriftsettelse. I tillegg til et innendørs 145 kV GIS-anlegg, inkluderer leveransen blant annet 11 kV mellomspenningsanlegg og vern- og kontrollanlegg for begge systemene.

- Vi setter pris på at Hålogaland Kraft velger ABB-teknologi når de skal styrke leveringssikkerheten til Harstad. Den nye transformatorstasjonen bygges blant annet med doble samleskinner og transformatorer for ekstra pålitelighet, sier Per Eckemark, leder for Power Systems hos ABB i Norge.

Arbeidet vil ledes av ABBs avdeling i Harstad, med assistanse under anleggsperioden fra Oslo. ABBs prosjekt starter sommeren 2015 og går fram til slutten av 2016.

Heggen transformatorstasjon er en del av regionalnettet i Sør-Troms og nordre Nordland. Den opprinnelige Heggen transformatorstasjon ble bygget i 1961, men teknisk levetid er snart nådd. Samtidig er forsyningskapasiteten i stasjonen snart nådd, og det forventes en fremtidig forbruksvekst.

Hålogaland Kraft er et regionalt selskap med hovedkontor i Harstad som produserer, transporterer og selger strøm samt leverer tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen