ABB bidrar til sikker strømforsyning i Harstad

ABB bidrar til sikker strømforsyning i Harstad

Hålogaland Kraft har tildelt ABB en ordre på en komplett systemleveranse til Heggen transformatorstasjon i Harstad.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kraftselskapet vil erstatte eksisterende Heggen transformatorstasjon med en ny, innendørs stasjon for å sikre en stabil strømforsyning til Harstad, som er Nord-Norges tredje største by. ABB skal levere elektrisk utstyr til stasjonen, med en kontraktsverdi på rundt 35 millioner kroner. Stasjonen forventes å stå ferdig våren 2018.

Ettersom Heggen transformatorstasjon ligger sentralt i byens sentrum, har Hålogaland Kraft valgt et 145 kV gassisolert bryteranlegg (GIS), som gir en mer kompakt og mindre arealkrevende løsning enn dagens utendørsanlegg.

Kontrakten med Hålogaland Kraft omfatter design, ingeniørarbeider, installasjon, tilkoblinger og idriftsettelse. I tillegg til et innendørs 145 kV GIS-anlegg, inkluderer leveransen blant annet 11 kV mellomspenningsanlegg og vern- og kontrollanlegg for begge systemene.

- Vi setter pris på at Hålogaland Kraft velger ABB-teknologi når de skal styrke leveringssikkerheten til Harstad. Den nye transformatorstasjonen bygges blant annet med doble samleskinner og transformatorer for ekstra pålitelighet, sier Per Eckemark, leder for Power Systems hos ABB i Norge.

Arbeidet vil ledes av ABBs avdeling i Harstad, med assistanse under anleggsperioden fra Oslo. ABBs prosjekt starter sommeren 2015 og går fram til slutten av 2016.

Heggen transformatorstasjon er en del av regionalnettet i Sør-Troms og nordre Nordland. Den opprinnelige Heggen transformatorstasjon ble bygget i 1961, men teknisk levetid er snart nådd. Samtidig er forsyningskapasiteten i stasjonen snart nådd, og det forventes en fremtidig forbruksvekst.

Hålogaland Kraft er et regionalt selskap med hovedkontor i Harstad som produserer, transporterer og selger strøm samt leverer tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen