ABB bidrar til sikker strømforsyning i Harstad

ABB bidrar til sikker strømforsyning i Harstad

Hålogaland Kraft har tildelt ABB en ordre på en komplett systemleveranse til Heggen transformatorstasjon i Harstad.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kraftselskapet vil erstatte eksisterende Heggen transformatorstasjon med en ny, innendørs stasjon for å sikre en stabil strømforsyning til Harstad, som er Nord-Norges tredje største by. ABB skal levere elektrisk utstyr til stasjonen, med en kontraktsverdi på rundt 35 millioner kroner. Stasjonen forventes å stå ferdig våren 2018.

Ettersom Heggen transformatorstasjon ligger sentralt i byens sentrum, har Hålogaland Kraft valgt et 145 kV gassisolert bryteranlegg (GIS), som gir en mer kompakt og mindre arealkrevende løsning enn dagens utendørsanlegg.

Kontrakten med Hålogaland Kraft omfatter design, ingeniørarbeider, installasjon, tilkoblinger og idriftsettelse. I tillegg til et innendørs 145 kV GIS-anlegg, inkluderer leveransen blant annet 11 kV mellomspenningsanlegg og vern- og kontrollanlegg for begge systemene.

- Vi setter pris på at Hålogaland Kraft velger ABB-teknologi når de skal styrke leveringssikkerheten til Harstad. Den nye transformatorstasjonen bygges blant annet med doble samleskinner og transformatorer for ekstra pålitelighet, sier Per Eckemark, leder for Power Systems hos ABB i Norge.

Arbeidet vil ledes av ABBs avdeling i Harstad, med assistanse under anleggsperioden fra Oslo. ABBs prosjekt starter sommeren 2015 og går fram til slutten av 2016.

Heggen transformatorstasjon er en del av regionalnettet i Sør-Troms og nordre Nordland. Den opprinnelige Heggen transformatorstasjon ble bygget i 1961, men teknisk levetid er snart nådd. Samtidig er forsyningskapasiteten i stasjonen snart nådd, og det forventes en fremtidig forbruksvekst.

Hålogaland Kraft er et regionalt selskap med hovedkontor i Harstad som produserer, transporterer og selger strøm samt leverer tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen