900 km ny asfalt på vegene i Region øst

900 km ny asfalt på vegene i Region øst

Statens vegvesen skal legge 900 kilometer ny asfalt på riks- og fylkesvegene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland i år. Kostnad: 780 millioner kroner.

 • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I tillegg kommer vegmerking for 110 millioner kroner. Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Økt dekkeslitasje på norske veger

- Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Blant de vegene som får nytt dekke i år er:

 • Østfold: Rv. 111 i Sarpsborg, fra Hevingen til Knatterud, 7 km.
 • Østfold: Fv. 818 i Marker, fra Sjøglimt til Svingbakken, 7,7 km.
 • Akershus: Fv. 120 i Enebakk, fra Tangen til Kirkebygda, 11 km.
 • Akershus: I alt 37 km gang- og sykkelveg får nytt dekke.
 • Oslo: E18: Ramper og rundkjøringer fra Operatunnelen til Bestum.
 • Oslo: Rv. 4 Grorud-Akershus grense, to felt inkl. busslommer og avkjøringsfelt.
 • Hedmark: Rv. 3, flere strekninger mellom Basthjørnet og Bjørånes, i alt 11 km.
 • Hedmark: Fv. 27 i Folldal, flere strekninger fra Gammelgarden til Follda l, i alt 12,2 km.
 • Oppland: Rv. 4 fra Blili til Nygard, i alt 18 km.
 • Oppland: Fv. 51 fra Leira til Sanderstølen, i alt 22 km.
 • Oppland: Fv. 245 fra Jevnaker til Lomsdalen og fra Skute kirke til Fluberg bru, i alt 63 km.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen