900 km ny asfalt på vegene i Region øst

900 km ny asfalt på vegene i Region øst

Statens vegvesen skal legge 900 kilometer ny asfalt på riks- og fylkesvegene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland i år. Kostnad: 780 millioner kroner.

 • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I tillegg kommer vegmerking for 110 millioner kroner. Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Økt dekkeslitasje på norske veger

- Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Blant de vegene som får nytt dekke i år er:

 • Østfold: Rv. 111 i Sarpsborg, fra Hevingen til Knatterud, 7 km.
 • Østfold: Fv. 818 i Marker, fra Sjøglimt til Svingbakken, 7,7 km.
 • Akershus: Fv. 120 i Enebakk, fra Tangen til Kirkebygda, 11 km.
 • Akershus: I alt 37 km gang- og sykkelveg får nytt dekke.
 • Oslo: E18: Ramper og rundkjøringer fra Operatunnelen til Bestum.
 • Oslo: Rv. 4 Grorud-Akershus grense, to felt inkl. busslommer og avkjøringsfelt.
 • Hedmark: Rv. 3, flere strekninger mellom Basthjørnet og Bjørånes, i alt 11 km.
 • Hedmark: Fv. 27 i Folldal, flere strekninger fra Gammelgarden til Follda l, i alt 12,2 km.
 • Oppland: Rv. 4 fra Blili til Nygard, i alt 18 km.
 • Oppland: Fv. 51 fra Leira til Sanderstølen, i alt 22 km.
 • Oppland: Fv. 245 fra Jevnaker til Lomsdalen og fra Skute kirke til Fluberg bru, i alt 63 km.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen