900 km ny asfalt på vegene i Region øst

900 km ny asfalt på vegene i Region øst

Statens vegvesen skal legge 900 kilometer ny asfalt på riks- og fylkesvegene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland i år. Kostnad: 780 millioner kroner.

 • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I tillegg kommer vegmerking for 110 millioner kroner. Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Økt dekkeslitasje på norske veger

- Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Blant de vegene som får nytt dekke i år er:

 • Østfold: Rv. 111 i Sarpsborg, fra Hevingen til Knatterud, 7 km.
 • Østfold: Fv. 818 i Marker, fra Sjøglimt til Svingbakken, 7,7 km.
 • Akershus: Fv. 120 i Enebakk, fra Tangen til Kirkebygda, 11 km.
 • Akershus: I alt 37 km gang- og sykkelveg får nytt dekke.
 • Oslo: E18: Ramper og rundkjøringer fra Operatunnelen til Bestum.
 • Oslo: Rv. 4 Grorud-Akershus grense, to felt inkl. busslommer og avkjøringsfelt.
 • Hedmark: Rv. 3, flere strekninger mellom Basthjørnet og Bjørånes, i alt 11 km.
 • Hedmark: Fv. 27 i Folldal, flere strekninger fra Gammelgarden til Follda l, i alt 12,2 km.
 • Oppland: Rv. 4 fra Blili til Nygard, i alt 18 km.
 • Oppland: Fv. 51 fra Leira til Sanderstølen, i alt 22 km.
 • Oppland: Fv. 245 fra Jevnaker til Lomsdalen og fra Skute kirke til Fluberg bru, i alt 63 km.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen