900 km ny asfalt på vegene i Region øst

900 km ny asfalt på vegene i Region øst

Statens vegvesen skal legge 900 kilometer ny asfalt på riks- og fylkesvegene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland i år. Kostnad: 780 millioner kroner.

 • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I tillegg kommer vegmerking for 110 millioner kroner. Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Økt dekkeslitasje på norske veger

- Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Blant de vegene som får nytt dekke i år er:

 • Østfold: Rv. 111 i Sarpsborg, fra Hevingen til Knatterud, 7 km.
 • Østfold: Fv. 818 i Marker, fra Sjøglimt til Svingbakken, 7,7 km.
 • Akershus: Fv. 120 i Enebakk, fra Tangen til Kirkebygda, 11 km.
 • Akershus: I alt 37 km gang- og sykkelveg får nytt dekke.
 • Oslo: E18: Ramper og rundkjøringer fra Operatunnelen til Bestum.
 • Oslo: Rv. 4 Grorud-Akershus grense, to felt inkl. busslommer og avkjøringsfelt.
 • Hedmark: Rv. 3, flere strekninger mellom Basthjørnet og Bjørånes, i alt 11 km.
 • Hedmark: Fv. 27 i Folldal, flere strekninger fra Gammelgarden til Follda l, i alt 12,2 km.
 • Oppland: Rv. 4 fra Blili til Nygard, i alt 18 km.
 • Oppland: Fv. 51 fra Leira til Sanderstølen, i alt 22 km.
 • Oppland: Fv. 245 fra Jevnaker til Lomsdalen og fra Skute kirke til Fluberg bru, i alt 63 km.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen