5 nordmenn til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

5 nordmenn til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har nominert fem nordmenn til den pan-europeiske ingeniørkonkurransen EFCA Young Professionals. Nordmennene er dermed i finalen om tittelen som Europas mest talentfulle ingeniør.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– For to år siden ble Arnt Gunvald Fredriksen kåret til Europas nest mest talentfulle ingeniør, mens Sigurd Løvfall fra Sweco fikk hederlig omtale fra juryen i fjor.

– I år har vi hele 5 norske kandidater med i finaleheatet og satser på at Norge tar rent bord under konkurransen. Så gode er de norske kandidatene, uttaler en optimistisk Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør for RIF.

Amin Haddadi (34) - Multiconsult AS

Amin Haddadi (34 år) er i innspurten av sin doktorgrad ved NTNU i tilknytning til forskningsprosjektet OSCAR og har jobbet med eiendomsledelse i avdeling for spesialrådgivning hos Multiconsult siden 2012. Han er sivilingeniør fra NTNU i Bygg- og miljøteknikk og har tidligere jobbet som prosjektleder og spesialrådgiver innen usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring. Han skrev sin masteroppgave om usikkerhetsstyring fra eiers perspektiv i tilknytning til forskningsprosjektet PUS og hans doktorgrad har tatt for seg Verdiskaping i byggeprosjekter fra bruker og eiers perspektiv.

Amin Haddadi Foto: Vegard Giskehaug

Amin har hatt en sentral rolle i OSCAR-prosjektet. Målet med prosjektet var å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid. Amins forskningsbidrag har vært kritisk til suksessen for dette prosjektet. De siste 5 årene har Amin skrevet og bidratt i en rekke artikler i anerkjente magasiner og journaler, og presentert sin forskning på flere store internasjonale konferanser.

Fredrik Skaug Fadnes (32) - Norconsult

Fredrik (32 år) oppnådde svært gode akademiske resultater da han tok sin M.Sc. Energy and Environmental Engineering ved NTNU. På hovedoppgaven som handlet om  kalkulering av partikkel sammensetning ved bruk av statiske og dynamiske modeller fikk han karakteren A. Umiddelbart etterpå begynte han i 2011 i Norconsult, hvor han fra første dag viste et stort potensial og en enorm lærevillighet i oppgavene han ble tildelt.

Fredrik Skaug Fadnes Foto: Norconsult

Fredrik har raskt avansert som rådgiver og er også en etterspurt foredragsholder innenfor energifeltet, blant annet på Varmepumpekonferansen 2018 og energiforumet til Norwegian Alliance for Green Buildings. Fredrik spilte en avgjørende rolle i Norconsults Triangulum-prosjekt for Stavanger Kommune, et prosjekt som allerede har fått to priser.

Petter Røe Nåvik (30) - Sweco Norge AS

Petter har en PhD i konstruksjonsdynamikk og en mastergrad i konstruksjonsteknikk fra Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU. Internasjonalt forskes det mye på jernbane med fokus på stadig høyere hastigheter og sikker drift. Her har Petter sin forskning i tett samarbeid med Bane NOR i stor grad bidratt med økt fokus på utvikling av eksisterende anlegg i Norge.

Petter Røe Nåvik Foto: Øivind Haug

Med sine modeller som han har utviklet og testet på anlegg i Norge, kan det kjøres tog på ulike strekninger for å for å hjelpe Bane NOR å prøve ut hva som skjer om de tillater høyere hastighet. I prinsippet er disse modellene overførbare til hvor som helst i verden der det ønskes å vurdere eksisterende kontaktledning. Petter sitt arbeid er presentert i 19 vitenskapelige artikler, som har vekket stor internasjonal interesse, og han har derfor blitt bedt om å presentere den på flere konferanser. Bane NOR var så fornøyd med jobben under doktorgraden at de i dag sponser Petter sin 50 prosent stilling som post doktor ved Institutt for konstruksjonsteknikk.

Siden 2016 har Petter jobbet i Sweco Norge, blant annet på prosjektet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Med bruk av sin spesialkompetanse har han under prosjektet utviklet ideer og metoder som har resultert i forslag til forbedringer i prosjekteringen av denne jernbanestrekningen med mulige kostnadsbesparelser i størrelsesorden 50-60 millioner kroner i tillegg til en reduksjon i CO2 ekvivalenter på ca. 1200 tonn.  

Stanislas Merlet (32) - Multiconsult

Stanislas har en mastergrad i fornybar energi fra Frankrike og Spania. Før han kom til Norge arbeidet han med prosjektutvikling og bygging av solkraftverk i Frankrike. Hans bakgrunn og erfaring har vært svært nyttig i oppbyggingen av et gryende solcellemarked i Norge. Stanislas har bistått med sin kompetanse både som veileder for flere mastergradsstudenter ved blant annet NMBU og NTNU og han har organisert og gjennomført kurs i systemsimulering gjennom Solenergiforeningen. Han er en mye brukt foredragsholder på flere konferanser og har publisert en poster på verdens største solcellekonferanse EUPVSEC.

Stanislas Merlet Foto: Hampus Lundgren

Stanislas' både brede og dyptgående kompetanse bidrar til å løfte kunnskapsnivået i det norske solenergimiljøet opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Det gir seg uttrykk både gjennom internasjonale publikasjoner, men også gjennom Multiconsults oppdrag i Afrika og Asia. Han har også ved flere anledninger blitt intervjuet som fagekspert i norske medier. Samtidig har han vært sentral i realiseringen av komplekse solenergiprosjekter i Norge, som for eksempel Powerhouse Brattørkaia, ASKO Vestby, m.fl. Stanislas har en sterk rolle i arbeidet som gjøres i Solenergiklyngen og OREEC hvor han har deltatt aktivt siden oppstarten. I tillegg sitter han i styret til Norsk Solenergiforening, hvor han også bidrar på de arrangementene som Solenergiforeningen gjennomfører. Han har også ved flere anledninger deltatt i prosjekter for Ingeniører uten Grenser. I 2017 ble han kåret til Årets Unge Rådgiver av Rådgivende Ingeniørers Forening.

Thomas Angeltveit (29) - Norconsult

Thomas har jobbet i Norconsults jernbaneavdeling siden 2012. Han har en Bachelor-grad i "Structural engineering", i tillegg til et Master program i vei- og jernbanekonstruksjon ved NTNU.

Thomas Angeltveit Foto: NTNU

Thomas har vært en foregangsperson og pioner for bruken av BIM ikke bare i Norconsults samferdselsprosjekter, men generelt i bransjen. Han har en stor innovasjonsevne, både med tanke på å bruke ny teknologi og vilje til å utvikle nye arbeidsprosesser og –verktøy. Til tross for at han har relativt kort arbeidserfaring har Thomas blitt tildelt BIM-ansvaret i tunge jernbaneprosjekter som InterCity prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Tønsberg-Skien. Dette er store, komplekse og interdisiplinære prosjekter hvor BIM og VDC har spilt en svært viktig rolle. Thomas spilte en viktig rolle i prosjektet som gjorde at Norconsult fikk tredjeplass i det uoffisielle verdensmesterskapet i BIM under AEC Excellence Awards i Las Vegas i 2017.

Som en god kommunikator er Thomas også en etterspurt foredragsholder både i Norge og utenlands, og holder foredrag for både kunder, software utviklere, foreninger og i akademiske miljøer.

Fakta:

European Federation of Consulting Engineers Associations (EFCA) er den europeiske foreningen for rådgivende ingeniører. RIFs administrerende direktør er Vise-president i foreningen som hvert år kårer de mest talentfulle rådgivende ingeniørene i Europa. I år er det altså hele 5 nordmenn blant de 20 europeiske finalistene i EFCA Young Professionals. I tillegg til å kunne kalle seg Europas mest talentfulle ingeniør får vinneren også delta på EFCAs årsmøte i Berlin i september. Juryens beslutning er ventet i månedsskiftet april/mai. 

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen