400 millioner ekstra til fornyelse av jernbanen

400 millioner ekstra til fornyelse av jernbanen

Bane NOR vil bruke 400 millioner ekstra til fornyelsesarbeidet i 2017. Dermed vil over to milliarder kroner brukes i 2017 til å bedre standarden på jernbanenettet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er veldig glade for at vi fikk til dette. Det betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke kommer til å øke og at de reisende vil oppleve fortsatt bedring av standarden på norsk jernbane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Å bringe banestrekninger til standard som ny

Dette er prosjekter som i all hovedsak settes ut i entreprenørmarkedet. Etter avklaringer med Jernbanedirektoratet er det omdisponeringer i de samlede budsjettrammene til Bane NOR som har gitt muligheten å øke fornyelsesbudsjettet.

Fornyelse innebærer å bringe banestrekninger til standard som ny. Det er et viktig grep for å bedre punktligheten og gjøre banestrekningene mer robuste slik at de blant annet tåler vanskelige værforhold bedre.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen