DYKTIGE FOLK: Byggeleder for Strømnes-Sprova Lars Olav Storholmen (t.v.), prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad, byggeleder for fv. 720 Mari Sagbakken og prosjektleder Jo Bernt Brønstad.
DYKTIGE FOLK: Byggeleder for Strømnes-Sprova Lars Olav Storholmen (t.v.), prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad, byggeleder for fv. 720 Mari Sagbakken og prosjektleder Jo Bernt Brønstad. (Foto: Statens vegvesen)

250 arbeidere i sving

I juni i fjor skrev prosjektleder Jo Bernt Brønstad en kronikk med tittelen «En moderne veg og hundrevis av arbeidsplasser». Nå, ett år etter, er ca. 250 arbeidere i sving på anlegget.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vi kjører masse, rensker fjell, sikrer fjell, driver tunneler, bygger veg, bygger bruer, bygger krøtterunderganger, slår ned peler i sjø, støper brufundament på land, renser tunnelvann og gjenoppretter dyrka mark.

Ny fv. 720 tar form, ny fv. 17 tar form, to tunneler drives 50 meter lenger inn for hver uke, pelene til den 580 meter lange Beitstadsundbrua bankes systematisk ned i havbunnen og entreprenørene står på for å gjøre en god jobb. Det er stor aktivitet på prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm.

– I fjor på denne tiden skrev vi at store vegprosjekt gir store ringvirkninger, både for lokalsamfunnet og for regionen. Nå er 250 arbeidere i sving på anlegget, og det er synlig fremdrift dag for dag. Ringvirkningene for lokalt og regionalt næringsliv merkes, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Les kronikken "En moderne veg og hundrevis av arbeidsplasser" , som ble skrevet i juni fjor, her.

Gode tilbakemeldinger

I et stort prosjekt vil det alltid oppstå noe uforutsett. Da er det viktig med god kommunikasjon og løsningsorienterte folk.

– Vi har mye god kompetanse i egen organisasjon. Og vi har et godt samarbeid med kommunene Steinkjer og Verran, med vegeier Trøndelag fylkeskommune, med grunneiere og med entreprenører, sier Brønstad.

ALLE LEDD VIKTIGE: 250 arbeidere er i sving på anlegget Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, og fremdriften er god. Prosjektleder Jo Bernt Brønstad sier at det må jobbes godt i alle ledd, hver dag, for å få ønsket fremdrift. Foto: Statens vegvesen

Det er viktig å forberede lokalsamfunnet på hva et stort vegprosjekt innebærer. Tilbakemeldingene fra næringslivet har vært positive – vegprosjekt medfører økt omsetning for mange næringsaktører i lokalsamfunnet.

– For mange grunneiere betyr vegprosjektet endringer. Vi har respekt for at disse endringene ikke er utelukkende positive for alle. Og vi setter stor pris på den konstruktive dialogen vi har med dem, sier Brønstad.

Neste milepæl

Nå er det døgnkontinuerlig drift på anlegget. Fremdriften er som planlagt, og det jobbes for at anlegget skal åpne for trafikk høsten 2019.

– Hva blir den største utfordringen fremover?

– Som jeg har sagt før, så er byggetiden på Beitstadsundbrua stram. Byggestarten ble utsatt pga. politiske diskusjoner omkring en utenlandsk entreprenør, men til tross for det har vi så langt klart å holde fremdriften. Neste milepæl blir støping av fundament under vann, og det er en utfordrende jobb, sier Brønstad.

Prosjektlederen legger vekt på at det må jobbes godt i alle ledd, hver dag, for å få ønsket fremdrift.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen