DYKTIGE FOLK: Byggeleder for Strømnes-Sprova Lars Olav Storholmen (t.v.), prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad, byggeleder for fv. 720 Mari Sagbakken og prosjektleder Jo Bernt Brønstad.
DYKTIGE FOLK: Byggeleder for Strømnes-Sprova Lars Olav Storholmen (t.v.), prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad, byggeleder for fv. 720 Mari Sagbakken og prosjektleder Jo Bernt Brønstad. (Foto: Statens vegvesen)

250 arbeidere i sving

I juni i fjor skrev prosjektleder Jo Bernt Brønstad en kronikk med tittelen «En moderne veg og hundrevis av arbeidsplasser». Nå, ett år etter, er ca. 250 arbeidere i sving på anlegget.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vi kjører masse, rensker fjell, sikrer fjell, driver tunneler, bygger veg, bygger bruer, bygger krøtterunderganger, slår ned peler i sjø, støper brufundament på land, renser tunnelvann og gjenoppretter dyrka mark.

Ny fv. 720 tar form, ny fv. 17 tar form, to tunneler drives 50 meter lenger inn for hver uke, pelene til den 580 meter lange Beitstadsundbrua bankes systematisk ned i havbunnen og entreprenørene står på for å gjøre en god jobb. Det er stor aktivitet på prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm.

– I fjor på denne tiden skrev vi at store vegprosjekt gir store ringvirkninger, både for lokalsamfunnet og for regionen. Nå er 250 arbeidere i sving på anlegget, og det er synlig fremdrift dag for dag. Ringvirkningene for lokalt og regionalt næringsliv merkes, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Les kronikken "En moderne veg og hundrevis av arbeidsplasser" , som ble skrevet i juni fjor, her.

Gode tilbakemeldinger

I et stort prosjekt vil det alltid oppstå noe uforutsett. Da er det viktig med god kommunikasjon og løsningsorienterte folk.

– Vi har mye god kompetanse i egen organisasjon. Og vi har et godt samarbeid med kommunene Steinkjer og Verran, med vegeier Trøndelag fylkeskommune, med grunneiere og med entreprenører, sier Brønstad.

ALLE LEDD VIKTIGE: 250 arbeidere er i sving på anlegget Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, og fremdriften er god. Prosjektleder Jo Bernt Brønstad sier at det må jobbes godt i alle ledd, hver dag, for å få ønsket fremdrift. Foto: Statens vegvesen

Det er viktig å forberede lokalsamfunnet på hva et stort vegprosjekt innebærer. Tilbakemeldingene fra næringslivet har vært positive – vegprosjekt medfører økt omsetning for mange næringsaktører i lokalsamfunnet.

– For mange grunneiere betyr vegprosjektet endringer. Vi har respekt for at disse endringene ikke er utelukkende positive for alle. Og vi setter stor pris på den konstruktive dialogen vi har med dem, sier Brønstad.

Neste milepæl

Nå er det døgnkontinuerlig drift på anlegget. Fremdriften er som planlagt, og det jobbes for at anlegget skal åpne for trafikk høsten 2019.

– Hva blir den største utfordringen fremover?

– Som jeg har sagt før, så er byggetiden på Beitstadsundbrua stram. Byggestarten ble utsatt pga. politiske diskusjoner omkring en utenlandsk entreprenør, men til tross for det har vi så langt klart å holde fremdriften. Neste milepæl blir støping av fundament under vann, og det er en utfordrende jobb, sier Brønstad.

Prosjektlederen legger vekt på at det må jobbes godt i alle ledd, hver dag, for å få ønsket fremdrift.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen