2017 gir et solid riksveibudsjett

2017 gir et solid riksveibudsjett

- Vi prioriterer vedlikehold av vegnettet, og holder tempoet oppe på igangsatte prosjekter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statsbudsjettet som regjeringen la fram gir Statens vegvesen 30,5 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder (3,7 %) over 2016-budsjettet.

– Vi har hatt store økninger i flere år. Vi har kommet på et bevilgningsnivå der vi forvalter store midler og løser store oppgaver, sier vegdirektøren.

Investeringer og utbedringer på riksvegene øker fra 10,5 til 11,5 milliarder kroner.

Store prosjekter i startfasen

Det er lagt opp til anleggsstart for E39 Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane i 2017.

Under forutsetning om delvis bompengefinansiering legges det inn 100 millioner til videre prosjektering, grunnerverv og forberedende arbeider for prosjektene E39 Rogfastog E16 Bjørum – Skaret. Det gis bevilgning til skredsikring av rv. 13 Vik–Vangsnes i 2017.

Planlegging og forberedelser for to OPS-prosjekter i Hedmark og Hordaland forsetter.

Trafikksikkerhet

551 millioner kr skal brukes for å gjøre vegene mer trafikksikre. Det er blant annet tiltak for å hindre møteulykker, dempe konsekvensene av utforkjøringer, samt tiltak å redusere fotgjenger- og sykkelulykker.

Drift

Driften av vegnettet skal koste om lag det samme som i år (3,2 mrd. kr). Det er alle aktiviteter som trengs for at vegnettet er oppe og fungerende i daglig bruk. Den nye driftsstandarden, som blant annet forutsetter kontinuerlig brøyting i snøvær og økte krav til friksjon, gjelder nå for 80 prosent av kontraktene.

Det foreslås 2,8 mrd. kr til vedlikehold av riksvegene. Av dette er avsatt 1,2 milliarder kr til asfaltlegging neste år. Neste år legges 1 400 km ny asfalt på riksvegene. Etter dette vil 80 prosent av riksvegene ha et godt veidekke.

Trafikant- og kjøretøy

Trafikant- og kjøretøyområdet får 2,15 mrd. kr. Det prioriteres hyppig kontroll av vinterutrustningen og bremser på tunge kjøretøy. Vi skal være aktive mot kriminalitet på kjøretøyområdet.

Regjeringen vil ha ryddige og lovlige forhold med innsats mot ulovlig kabotasje og sosial dumping på transportområdet. Sosial dumping er også et tema i anleggsvirksomheten, og det skal opprettes en nasjonal enhet som bistår prosjektene.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen