Bompasseringene økte med 16 millioner passeringer i 2017, mens driftskostnadene gikk ned med 19 millioner kroner.
Bompasseringene økte med 16 millioner passeringer i 2017, mens driftskostnadene gikk ned med 19 millioner kroner. (Foto: Knut Opeide)

2017: Bilistene betalte 10,2 milliarder kroner i bompenger

Foreløpige tall fra 2017 viser at driftskostnadene fortsetter å gå ned, mens bompasseringene og inntektene økte sammenlignet med året før.

  • Bompenge
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Resultatene så langt viser at bompengeselskapene følger den samme trenden som i 2016; til tross for at bompasseringene og inntektene økte, klarte selskapene å redusere driftskostnadene  ytterligere, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Han understreker at selskapene har klart å effektivisere driften ytterligere, men påpeker at dette kun er foreløpige tall og at det er vanskelig å peke på spesielle tiltak som ble satt i gang før de endelige tallene foreligger på slutten av året.

Foreløpige nøkkeltall for 2017 sammenlignet med 2016

  • Bompasseringene økte fra 638 til 654 millioner, en økning på 16 millioner
  • Passeringsinntektene økte fra 9,6 til 10,2 milliarder kroner
  • Driftskostnadene gikk ned fra 749 til 730 millioner kroner
  • Brikkeandelen økte fra 77,1 til 78,3 prosent.
  • Total lånegjeld var på 55,3 mot 51,9 milliarder kroner
  • Effektiv gjennomsnittlig lånerente inklusive rentesikringer var på 2,74 prosent mot 3,10 prosent året før.

63 bompengeprosjekter krevde inn bompenger i 2017, hvorav seks på ferjer. Innkrevingen ble avsluttet for tre prosjekter, mens fire nye startet opp og en ble utvidet. Ved årsslutt hadde 82 bompengeprosjekter totalt blitt vedtatt av Stortinget. 22 av disse hadde ikke startet opp innkreving.

Dette er foreløpige tall som baserer seg på bompengeselskapenes rapportering i slutten av februar i år. Flere av selskapene hadde da ikke avsluttet sine regnskap for 2017. Mer detaljerte tall vil være klare i forbindelse med endelig rapportering fra bompengeselskapene. Det vil først være klart ved årsskiftet 2018/2019.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen