Bompasseringene økte med 16 millioner passeringer i 2017, mens driftskostnadene gikk ned med 19 millioner kroner.
Bompasseringene økte med 16 millioner passeringer i 2017, mens driftskostnadene gikk ned med 19 millioner kroner. (Foto: Knut Opeide)

2017: Bilistene betalte 10,2 milliarder kroner i bompenger

Foreløpige tall fra 2017 viser at driftskostnadene fortsetter å gå ned, mens bompasseringene og inntektene økte sammenlignet med året før.

  • Bompenge
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Resultatene så langt viser at bompengeselskapene følger den samme trenden som i 2016; til tross for at bompasseringene og inntektene økte, klarte selskapene å redusere driftskostnadene  ytterligere, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Han understreker at selskapene har klart å effektivisere driften ytterligere, men påpeker at dette kun er foreløpige tall og at det er vanskelig å peke på spesielle tiltak som ble satt i gang før de endelige tallene foreligger på slutten av året.

Foreløpige nøkkeltall for 2017 sammenlignet med 2016

  • Bompasseringene økte fra 638 til 654 millioner, en økning på 16 millioner
  • Passeringsinntektene økte fra 9,6 til 10,2 milliarder kroner
  • Driftskostnadene gikk ned fra 749 til 730 millioner kroner
  • Brikkeandelen økte fra 77,1 til 78,3 prosent.
  • Total lånegjeld var på 55,3 mot 51,9 milliarder kroner
  • Effektiv gjennomsnittlig lånerente inklusive rentesikringer var på 2,74 prosent mot 3,10 prosent året før.

63 bompengeprosjekter krevde inn bompenger i 2017, hvorav seks på ferjer. Innkrevingen ble avsluttet for tre prosjekter, mens fire nye startet opp og en ble utvidet. Ved årsslutt hadde 82 bompengeprosjekter totalt blitt vedtatt av Stortinget. 22 av disse hadde ikke startet opp innkreving.

Dette er foreløpige tall som baserer seg på bompengeselskapenes rapportering i slutten av februar i år. Flere av selskapene hadde da ikke avsluttet sine regnskap for 2017. Mer detaljerte tall vil være klare i forbindelse med endelig rapportering fra bompengeselskapene. Det vil først være klart ved årsskiftet 2018/2019.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen