2 timer kortere reisetid mellom Oslo og Trondheim

2 timer kortere reisetid mellom Oslo og Trondheim

Det er mulig å korte ned togturen mellom Oslo og Trondheim med 2 timer. Det viser mulighetsstudien som Rejlers har utført for Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Til tross for at strekningen mellom Lillehammer og Trondheim er sentral for transport av gods og reisende mellom to landsdeler, så har ikke nok blitt gjort for å sikre samfunnets krav om effektivitet. Strekningen er også utsatt for ras og flom.

Mulighetsstudien gjennomført av konsulentselskapet Rejlers viser at det er mulig å korte ned reisetiden med to timer på en av landets viktigste jernbanestrekninger.

To alternativer

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen har bestilt undersøkelsen. Forumet ønsker at de reisende skal komme seg raskere frem og overføre godstransport fra veg til bane. Det er viktig med tanke på både miljø og trafikksikkerhet

For å få dette til, foreslår Rejlers to alternativer:

Alternativ 1 - I det ene alternativet gjøres de største tiltakene sør i Gudbrandsdalen mens i det andre blir det største tiltaket gjennomført nord for Oppdal.

Alternativ 2 - Vurderes som best i et samfunnsøkonomisk perspektiv. I et trafikantnytteperspektiv er imidlertid Alternativ 1 noe bedre på grunn av flere passasjerer som kan dra nytte av utbedringene.

Rejlers anbefaler en trinnvis utbygging og en videre utredning av alternativene.

Et alternativ til fly

- To timer raskere reisetid vil si at toget kan konkurrere med fly i forhold til total tidsbruk. Det er utrolig bra. Å få flere reisende til å ta tog og å sikre gods på bane fremfor veg er svært viktig, blant annet med tanke på miljøet og trafikksikkerheten. For å få dette til, så er det viktig med bedre flyt i togtrafikken enn det er i dag. Denne strekningen må prioriteres i større grad av regjeringen.
For oss danner denne mulighetsstudien et viktig grunnlag for å belyse hva regjeringen bør ha økt fokus på i revisjon av Nasjonal transportplan 2018-2029, sier leder av Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

- Rejlers ser store muligheter ved å utnytte jernbanen mer offensivt i et fremtidig transportbilde. Da må vi i Norge gjøre fokuserte satsninger og utnytte ny teknologi for å redusere reisetiden. Norge har en helt spesiell utfordring med lange geografiske avstander og lange reisetider mellom de ulike landsdelene. Denne mulighetsstudien kan sees på som et innspill til hvordan vi kan skape økt konkurransekraft i Norge for generasjoner fremover, sier administrerende direktør i Rejlers Morten Thorkildsen.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen består av kommunene Rauma, Rennebu, Oppdal, Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Lillehammer og fylkeskommunene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland.

Rejlers har spesialkompetanse innenfor planlegging, etablering, godkjenning, drift og oppfølging av banebaserte transportsystemer.

Til toppen