2.300 medarbeidere gikk gjennom syv ulike fokusområder

2.300 medarbeidere gikk gjennom syv ulike fokusområder

Den 4.-8. september gjennomførte Bravida sin første HMS-uke for alle ansatte i Norden. Selskapet arbeider for å bli enda bedre på HMS og å øke sikkerheten på arbeidsplassen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Omlag 2.300 medarbeidere i Norge gikk i løpet av fem dager gjennom syv ulike fokusområder. Alle fokusområdene støtter Bravidas mål om at alle ansatte skal komme frisk og rask til neste arbeidsdag. Selskapet har en nullvisjon på arbeidsulykker samt fysisk og psykisk sykdom.

- HMS-uka vil sørge for et tydelig fokus på de HMS-aktiviteter vi jobber med, og den skal bidra til at vi når de målene vi har satt oss innenfor dette området. Alle som jobber i Bravida har felles ansvar for å bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Det er derfor viktig at alle ansatte er involvert, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

HMS-uka

Den første dagen ble det avholdt allmannamøter med informasjon om HMS-uka på de forskjellige arbeidsplassene rundt omkring i Norge, og flere har også gjennomført vernerunder.

- Jeg skal i løpet av uka besøke tre ulike prosjekter i Norge, hvor HMS naturlig nok er i høysetet. Til nå har vi blant annet gjennomført vernerunder og hatt fokus på sykefravær. Det er veldig spennende å gjøre dette sammen med alle de ansatte i selskapet.

De syv fokusområdene i HMS- uka er:

  • «God Bedring», Bravidas sykefraværsprosjekt
  • «Stopp et halvt», Bravidas modell for risikokartlegging
  • Fallulykker
  • Kuttskader
  • Elulykker
  • Sikkerhet og verneutstyr
  • Psykososialt arbeidsmiljø

HMS-uka skal gjennomføres årlig i selskapet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen