18,2 milliardar til Jernbaneverket i 2016

18,2 milliardar til Jernbaneverket i 2016

Jernbaneverket har nå fått tildelingsbrevet for 2016. Det er løyvd 18,2 milliardar kroner til Jernbaneverket dette året.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For utan at tildelingsbrevet frå Samferdselsdepartementet stadfester løyvingane og fordelinga på hovudpostane for 2016, inneheld brevet óg ei rad målsettingar og krav som Jernbaneverket skal styrast etter i året som kjem. Tildelingsbrevet er lagt ved denne saka.

Det er løyvd 18,2 milliardar kroner til Jernbaneverket og av dette skal:

  • 8,1 mrd til drift og vedlikehald
  • 5,8 mrd til investeringar
  • 4,1 mrd på Oslo - Ski (Follobanen er eigen budsjettpost)
  • 149 millionar til drift og vedlikehald av Gardermobanen.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen