138 millioner til biokullanlegg på Follum

138 millioner til biokullanlegg på Follum

Enova investerer 138 millioner i et verdensledende produksjonsanlegg for biokull på Follum. Anlegget skal ha en produksjonskapasitet på opptil 200 000 tonn i året, som vil redusere verdens CO2-utslipp med 400 000 tonn årlig.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Biokull kan bli et svært viktig bidrag til å redusere klodens totale CO2-utslipp gjennom å erstatte fossilt kull. Det gjør det til en fremtidsrettet energiform som også kan bidra til å gi norsk skogsindustri et etterlengtet løft, sier daglig leder i Treklyngen AS, Rolf Jarle Aaberg.

[factbox id="1"]

Biokullet er laget av 100 prosent trevirke og har tilnærmet samme egenskaper som fossilt kull. Det betyr at det er mulig å erstatte fossilt kull med fornybart biokull, uten at kullkraftverkene må gjøre større ombygginger.

- Vi trenger flere ben å stå på. Det grønne skiftet gir nye muligheter for skogsindustrien. Det er derfor gode nyheter at biokullanlegget får støtte. Gode rammevilkår og støtte fra virkemiddelapparatet gjør at prosjektet nå er et skritt nærmere realisering, sier Næringsminister Monica Mæland (H).

Viken Skog kjøpte Follum papirfabrikk fra Norske Skog ASA i 2012 for å etablere ny skogsindustri på tomten, og styreleder i Viken Skog, Olav Breivik ser svært positivt på mulighetene som anlegget kan skape.

– Produksjonsanlegget vil bety nye arbeidsplasser på Follum og et løft for skognæringen som årlig vil levere 500 000 kubikk med skogråstoff. Det er viktig å få med seg virke ut av skogen som det ikke er marked for i dag til industrien, og få utnyttet sidestrømmene i sagbruksindustrien. Jeg tror også det vil være til inspirasjon for alle som etterspør konkrete eksempler på at Norge kan skape ny og grønn industri, sier Breivik.

[factbox id="2"]

Arbaflame har allerede produsert i overkant av 100 000 tonn biokull i eget testanlegg ved Kongsvinger. Produksjonsteknologien som skal benyttes ved Follum blir imidlertid mye mer energieffektiv, som er grunnen til at Enova velger å gå inn med 138 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet. Som alle tilsagn i denne størrelsesorden krever tilsagnet godkjenning hos EFTAs overvåkningsorgan ESA.

– Dette er et prosjekt med et stort potensial.Skal vi møte klimautfordringen må vi gjøre fornybare energiløsninger mer konkurransedyktige. Å bidra til at produksjonen av biokull blir mer energieffektiv er et viktig bidrag, sier markedssjef for industri i Enova Oskar Gärdeman.

Det er det norske selskapet Arbaflame som har patent på produksjonsteknologien. Selskapet ble etablert i 2005 og har siden utviklet og kommersialisert patentet. De seneste fire årene er det gjennomført vellykkede fullskalatester på åtte kullkraftverk i Europa og Canada. Underveis har selskapet mottatt støtte fra flere offentlige aktører.

– Innovasjon Norge, Skattefunn og nå Enova har støttet prosjektet de seneste årene. Jeg mener derfor prosjektet er en seier for det offentlige virkemiddelapparatet i Norge. Det har vært viktig for å drive prosjektet framover, sier Bjørn Knappskog, styreleder og majoritetseier i Arbaflame.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen