122 millioner kroner til gang- og sykkelveier

122 millioner kroner til gang- og sykkelveier

- Vi ønsker å ta bedre vare på myke trafikanter, og derfor bevilger vi nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017. Pengene skal brukes til å raskt få på plass tiltak som øker fremkommeligheten for gående og syklende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tilskuddene fordeles til 50 forskjellige kommuner og fylkeskommuner og til 80 ulike tiltak. Statens vegvesen mottok totalt 64 søknader om tilskudd.

- Jeg er glad for at vi nå kan gi ekstra midler til såpass mange spennende tiltak over hele Norge. Dette vil utvilsomt bidra til bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsministeren.

Tiltakene som har fått tilskudd innebærer blant annet oppmerking av sykkelfelt, sykkelparkering, turveier og bedre skilting. Nord-Trøndelag får den største utbetalingen med 15,27 millioner kroner.

Totaloversikt over forslag til tildeling:

  Søker Tiltak Forslag til tildeling
Oslo 0,000
Akershus 3,115
Skedsmo kommune Skilting og merking i Grensegata 0,050
Oppegård kommune Attraktiv GS-vei Mellomåsen-Rosenholm stasjon 0,375
Skedsmo kommune Oppmerking sykkelfelt Nordens vei 0,090
Oppegård kommune Sykkelhotel Rosenholm stasjon 0,750
Oppegård kommune Belysning Ødegården-Ski grense/Bjørndal 1,850
Hedmark     11,272
Ringsaker kommune Sykkelveg over Buttekvernmyra 6,000
Tynset kommune Sykkelparkering i skoleområdet Tynset sentrum 0,700
Åsnes kommune GS-vei langs fv 455, Søgårdshaugen-Skybak (Flisa) 4,572
Oppland 7,150
Lillehammer kommune Oppgradering gs-vei Smestad-Skurva 3,000
Gjøvik kommune Sykkelveg langs Føllingstads veg/Ludvig Skattums veg 3,900
Oppland fylkeskommune Sykkelparkering Lillehammer vgs 0,250
Østfold 7,680
Moss kommune Sykkelvei Jernbanegata 1,250
Sarpsborg kommune GS-vei Rådhusveien 0,550
Eidsberg kommune Sykkelparkeringer i Mysen sentrum 0,250
Askim kommune Sykkelhotell Askim jernbanestasjonen 0,750
Rygge kommune Tursti Dyreveien-Carlbergskogen 0,050
Moss kommune Sykkelparkering Allaktivitetshuset 0,075
Rygge kommune Sykkelparkering i Rygge 0,100
Rygge kommune Framkommelighet på 3 turveier 0,055
Rygge kommune Skilting/merking av sykkelruter 0,050
Moss kommune Sykkelparkering Kirkegata 14 0,075
Sarpsborg kommune GS-vei Navestadveien 2,050
Rygge kommune Turvei Vardåsen 0,125
Moss kommune Utvidet fortau Storgata, Moss 2,300
Vestfold 11,725
Vestfold fylkeskommune Gang- og sykkelveg langs fv. 110 Reipbanegata 5,350
Sandefjord kommune Gang- og sykkelanlegg Industriveien (Husebygrenda - Veløyveien) 6,125
Nøtterøy kommune Sykkelparkeiring 0,250
Buskerud 1,225
  Ringerike kommune Sykkelparkering 0,500
  Røyken kommune Sykkelparkering 0,600
  Gol kommune Sykkelparkering 0,125
Telemark 0,050
Bø kommune Skilting 0,050
Aust-Agder 10,625
Aust-Agder fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg langs fv. 48 Lillesandsveien 3,500
Arendal kommune Skilting og sykkelprioritering i gate Gard-Kittelsbukt 0,825
Grimstad kommune Sykkelparkering 0,200
Arendal kommune Sykkelparkering 0,600
Aust-Agder fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg langs fv. 420 Biesletta 5,500
Vest-Agder 0,994
Mandal kommune Sykkelparkeing og skilting på "sykkeltorg" 0,170
Farsund kommune Sykkelparkering 0,600
Kristiansand kommune Sykkelparkering 0,200
Mandal kommune Skilting sykkelby 0,024
Rogaland 13,855
  Rogaland fylkeskommune Sykkelparkering 0,250
  Rogaland fylkeskommune Sykkelparkering 0,250
  Eigersund kommune Sykkelparkering overbygd 0,050
  Eigersund kommune Sykkelparkering 0,175
  Eigersund kommune Sykkelparkering 0,260
  Stavanger kommune Gang- og sykkelanlegg 1,770
  Rogaland fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg 3,550
  Stavanger kommune Skilting. Oppmerking 0,250
  Haugsesund kommune Gang- og sykkelanlegg 6,800
Sandnes kommmune Skilting. Oppmerking 0,500
Hordaland 11,570
  Hordaland fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg 2,750
Bergen kommune Gang- og sykkelanlegg 3,500
Hordaland fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg 3,500
Hordaland fylkeskommune Sykkelparkering 0,320
Hordaland fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg 1,500
Sogn og Fjordane 2,344
  Flora kommune Sykkelparkering 1,544
Førde kommune Sykkelparkering 0,200
Førde kommune Sykkelparkering 0,200
Sogn og fjordane fylkeskommune Sykkelparkering overbygd 40 pl 0,250
Flora kommune Sykkelparkering 0,150
Møre og Romsdal 11,074
  Mør og Romsdal fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg Oppmerking 0,675
  Stordal kommune Sykkelparkering 0,059
  Ulstein kommune Sykkelparkering 0,600
  Krisiansund kommune Sykkelparkering 0,300
  Ulstein kommune Gang- og sykkelanlegg 1,150
  Ulstein kommune Gang- og sykkelanlegg 1,900
  Ålesund kommune Gang- og sykkelanlegg 4,500
  Møre og Romsdal fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg Oppmerking 0,348
  Møre og Romsdal fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg Oppmerking 1,542
Sør-Trøndelag 0,305
Melhus kommune Sykkelparkering 0,280
Melhus kommune Gang- og sykkelanlegg 0,025
Nord-Trøndelag 15,270
Levanger kommune Sykkelparkering 2,500
Ovehalla kommune Sykkelparkering 0,200
Verdal kommune Gang- og sykkelanlegg, belysning 0,720
Nord trøndelag fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg, belysning 1,000
Nord trøndelag fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg Sykkelparkering 0,750
Nord trøndelag fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg 10,000
Steinkjer kommune Skilting, oppmerking 0,100
Nordland 9,450
Vestvågøy kommune Gang- og sykkelanlegg 4,450
Nordland fylkeskommune Gang- og sykkelanlegg 5,000
Troms 0,000
Finnmark 4,799
Alta kommune Gang- og sykkelanlegg 4,799
Til toppen