12 millioner til byforskning på HiOA

12 millioner til byforskning på HiOA

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler i dag ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

− Disse prosjektene kombinerer høy kvalitet og tverrfaglighet på en spennende måte. Det gir et viktig utgangspunkt for å kunne bidra til å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Det grønne skiftet

Prosjektet GREENGOV (Governing the green shift in Oslo, Gothenburg and Copenhagen through leadership of co-creation) skal ta for seg utfordringene og dilemmaer offentlige ledere står ovenfor når de fremmer det grønne skiftet, og ikke minst hvordan de følger disse opp. Forskerne skal følge hvordan disse strategiene påvirker utfallet og målet om å gjøre byene grønnere og mer bærekraftige.

Prosjektet ledes av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA. Prosjektets ramme er på 12 millioner kroner, og vil gå over de neste fire årene.

Samarbeider tett med Oslo

– Dette blir et spennende prosjekt for forskningsgruppa, men også for Oslo kommune, fordi vi skal samarbeide så tett om omstillingen de nå skal gjennomføre i byen. At vi også har fått med partnere som jobber i sør vil også gi oss et internasjonalt perspektiv, sier prosjektleder Hege Hofstad ved NIBR. Hun skal lede det femårige prosjektet.

Forskerne skal samarbeide tett med Oslo kommune. Særlig Klimaetaten, som er koordinerende enhet for innføringen av det nye klimabudsjettet i kommunen. Budsjettet er ment å være et styringsverktøy som skal få til det grønne skiftet også i praksis.

Klimaendringer og urbanisering er globale faktorer alle byer må forholde seg til, så her er det et potensiale for kunnskapsoverføring både mellom byer og mellom land. Prosjektet involverer derfor to andre nordiske byer; København og Gøteborg, samt Cape Town.

Forskningsprosjektet involverer forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI), Universitetet i Oslo, Universitetet i Cape Town, Universitetet i Roskilde og Mistra Urban Futures i Gøteborg.

Andre BYFORSK-prosjekter

I alt syv forskningsprosjekter har fått penger fra BYFORSK-initiativet i denne omgangen. Forsker Rolf Barlindhaug ved NIBR deltar i SINTEF-prosjektet «Hvordan beregne og hensynta energi i et livsløpsperspektiv i bygg og omkringliggende infrastruktur, og hvordan endrer energibruken seg med ulikt bosettingsmønster» som også fikk tildeling.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen