12 millioner til byforskning på HiOA

12 millioner til byforskning på HiOA

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler i dag ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

− Disse prosjektene kombinerer høy kvalitet og tverrfaglighet på en spennende måte. Det gir et viktig utgangspunkt for å kunne bidra til å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Det grønne skiftet

Prosjektet GREENGOV (Governing the green shift in Oslo, Gothenburg and Copenhagen through leadership of co-creation) skal ta for seg utfordringene og dilemmaer offentlige ledere står ovenfor når de fremmer det grønne skiftet, og ikke minst hvordan de følger disse opp. Forskerne skal følge hvordan disse strategiene påvirker utfallet og målet om å gjøre byene grønnere og mer bærekraftige.

Prosjektet ledes av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA. Prosjektets ramme er på 12 millioner kroner, og vil gå over de neste fire årene.

Samarbeider tett med Oslo

– Dette blir et spennende prosjekt for forskningsgruppa, men også for Oslo kommune, fordi vi skal samarbeide så tett om omstillingen de nå skal gjennomføre i byen. At vi også har fått med partnere som jobber i sør vil også gi oss et internasjonalt perspektiv, sier prosjektleder Hege Hofstad ved NIBR. Hun skal lede det femårige prosjektet.

Forskerne skal samarbeide tett med Oslo kommune. Særlig Klimaetaten, som er koordinerende enhet for innføringen av det nye klimabudsjettet i kommunen. Budsjettet er ment å være et styringsverktøy som skal få til det grønne skiftet også i praksis.

Klimaendringer og urbanisering er globale faktorer alle byer må forholde seg til, så her er det et potensiale for kunnskapsoverføring både mellom byer og mellom land. Prosjektet involverer derfor to andre nordiske byer; København og Gøteborg, samt Cape Town.

Forskningsprosjektet involverer forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI), Universitetet i Oslo, Universitetet i Cape Town, Universitetet i Roskilde og Mistra Urban Futures i Gøteborg.

Andre BYFORSK-prosjekter

I alt syv forskningsprosjekter har fått penger fra BYFORSK-initiativet i denne omgangen. Forsker Rolf Barlindhaug ved NIBR deltar i SINTEF-prosjektet «Hvordan beregne og hensynta energi i et livsløpsperspektiv i bygg og omkringliggende infrastruktur, og hvordan endrer energibruken seg med ulikt bosettingsmønster» som også fikk tildeling.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen