11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen

11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen

11 firmaer har levert tilbud på å bygge om Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør undertegnes i slutten av november. Arbeidene starter etter at kontrakt er inngått.

[factbox id="1"]

Tidligere i høst lyste Statens vegvesen ut en konkurranse på omlegging av Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss. Bakgrunnen for at Kistefossveien må legges om er for å legge til rette for at tyngre anleggsutstyr kan komme frem når ny E16-bru skal bygges.

Byggestart før jul

Tilbudene skal nå gjennom en intern vurdering i Statens vegvesen og det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør kan underskrives i slutten av november. Byggearbeidene kan starte etter at kontrakten er undertegnet. Det er videre planlagt at ny kulvuert under Roa-Hønefossbanen kan settes inn i en togfri periode den siste helgen i april 2017. Arbeidene med utbedringen av Kistefossvegen skal være ferdig innen utgangen av juli 2017.

Til toppen