11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen

11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen

11 firmaer har levert tilbud på å bygge om Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør undertegnes i slutten av november. Arbeidene starter etter at kontrakt er inngått.

[factbox id="1"]

Tidligere i høst lyste Statens vegvesen ut en konkurranse på omlegging av Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss. Bakgrunnen for at Kistefossveien må legges om er for å legge til rette for at tyngre anleggsutstyr kan komme frem når ny E16-bru skal bygges.

Byggestart før jul

Tilbudene skal nå gjennom en intern vurdering i Statens vegvesen og det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør kan underskrives i slutten av november. Byggearbeidene kan starte etter at kontrakten er undertegnet. Det er videre planlagt at ny kulvuert under Roa-Hønefossbanen kan settes inn i en togfri periode den siste helgen i april 2017. Arbeidene med utbedringen av Kistefossvegen skal være ferdig innen utgangen av juli 2017.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen