1000 tonn stålhimling på plass

1000 tonn stålhimling på plass

Onsdag 3. august ble den siste av de 7000 himlingsplatene over sporet i stasjonshallen i Holmestrand montert. Dermed er over 1000 tonn stål, fordelt ut over 11 400 kvadratmeter, på plass oppe under taket i den enorme fjellhallen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stålhimlingen i den nye stasjonshallen har vært en komplisert affære. Den er konstruert for å vare i 100 år, og skal tåle trykk- og sug-kreftene som oppstår når tog passerer med 250 kilometer i timen.

Det bygges ny, dobbeltsporet jernbane fra Holm til Nykirke, og nye Holmestrand stasjon ligger omtrent midt på strekningen, inne i en enorm fjellhall. Her er det nå bygget en himling med et «stål-skjelett» som er festet i tak og vegger med seks og tolv meter lange bolter. 685 opphengsbolter med fem meters mellomrom måtte til for å få forsvarlig feste. Over tusen tonn stål og elleve tusen kvadratmeter akustiske plater går med for å bygge himlingen i den nye stasjonshallen inne i Holmestrandsfjellet.

[img id="1"]

Utfordrende

– Det er alltid utfordrende å bygge noe helt nytt, sier Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket.

Han forteller at valget om stålhimling var et kostnadsspørsmål.

– Det ble sett på en løsning med full utstøpning, men på grunn av hallens enorme tverrsnitt ble det tidlig i prosjektet konkludert med at stålhimling er den beste løsningen, sier Knutsen.

Helt i rute

– Dette har av og til føltes mer som et forsknings- og utviklingsprosjekt enn som et utbyggingsprosjekt, konstaterer Knutsen. Han er lettet nå når den siste takplaten kommer på plass, omtrent fem måneder etter oppstarten med stålarbeidene.

Arbeidene med å montere opphengsstag, bærestål og plater pågikk parallelt, og i en periode var hallen full av lifter.

– Himlingen måtte være ferdig og hallen ryddet før 15. august, da kommer sporbyggetoget og skal legge skinner og sviller gjennom hallen, forteller han. Det gjenstår ennå en del arbeid med innredningen av stasjonshallen, men det foregår over plattformene.

–De resterende stålarbeidene skal være ferdige om 4-6 uker, forteller Knutsen.

Spesialister

HENT AS er hovedentreprenør for «Innredningsentreprisen» på 317 mill. kroner. Nedicom leverer og monterer alt av himling og overflater, Everest monterer bærestålet som kommer fra Hollandia. Både Everest og Nedicom leier inn både utstyr og bemanning fra norske spesialfirmaer til monteringen.

[img id="2"]

– Alle har gjort en kjempeinnsats, ikke minst våre egne ansatte, roser prosjektsjefen.

Komplisert

– Stålhimlingen har gitt oss massevis av utfordringer hele veien, og folka våre har arbeidet både hardt og hatt lange dager. Men resultatet er upåklagelig, mener Bjørn Burmann, assisterende prosjektleder i HENT.

Det har vært mange spesielle krav med hensyn til stålet og stålarbeidene.

– Alle sveiserne måtte sertifiseres for å jobbe med denne typen stål. Det er også svært strenge krav til dokumentasjon, for hver eneste sveis er det dokumentert hvem som har utført den, hvilken sveisetråd som ble brukt og hvilket utstyr. Alle sveiseskjøtene på opphengsstagene er kontrollert med ultralyd, forteller Burmann.

Alle boltene i hovedstålet er montert med kompliserte oppspenningsprosedyrer og rutiner avhengig av hvilken lengde og dimensjon det er på bolten. Alle er dokumentert for sporbarhet: hvem som har utført jobben, og hvilken type bolt og verktøy som er benyttet.

Innlæring

Burmann forteller at det gikk trått i begynnelsen, men raskere etter hvert som rutinene kom på plass. På det mest hektiske var opp mot 200 mann som arbeidet på skift i hallen, og det ble lagt stor vekt på koordinering og sikkerhet.

–Best av alt er at vi ikke har hatt noen alvorlige personskader, det verste var en mann som fikk en finger i klem, og han var på jobb dagen etter, opplyser Burmann.

[img id="3"]

Mye lys og elektronikk

I himlingen ligger det rundt 25 kilometer med kabel. Det er mye forskjellig belysning i stasjonshallen, til sammen er det rundt 1700 armaturer. Lyset blir regulert opp og ned i forhold til om det er folk til stede i stasjonen. I tillegg vil noe av belysningen skifte farge på ulike tider av døgnet.

Det er montert elektronisk sensorer, "strekklapper", for kontinuerlig overvåkning av eventuell bevegelse i stålet. Over begge plattformene monteres det gjennomgående strålekabler for å gi mobildekning.

Går mot åpning

Prosjekt Holm-Nykirke har en streng tidsplan fram mot 28. november da det skal settes trafikk på sporet. Fra 29. oktober stenges banen for togtrafikk fram til åpning. Da skal den nye parsellen kobles sammen med eksisterende bane i begge endene, og stasjonsområdet skal omarbeides slik at passasjerene kommer seg fram til den nye stasjonshallen. Inne i tunnelen skal strekningen prøvekjøres, justeres og alle systemer skal sjekkes og dobbeltsjekkes.

–Foreløpig er vi i rute, men vi må ha værgudene på vår side. Vi får problemer hvis vi får langvarig sprengkulde eller mye snø i november, konstaterer prosjektsjefen.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen