Kontraktene må forståes og utvikles

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Slik kan maskinleverandørene påvirke miljøet

ANLEGGSMASKINER/25. mars 2019

Slik kan maskinleverandørene påvirke miljøet

Maskinentreprenørene kan spille en viktig rolle ved å hjelpe entreprenørene med optimal bruk av anleggsmaskiner. De bør også tilby ny teknologi ettersom markedet etterspør det, men mye kan oppnås ved å utnytte eksisterende kunnskap og teknologi Les hele saken

ANLEGGSMASKINER/18. mars 2019

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Det er nesten ingen ende på hva Kulstad Maskin kan levere når det gjelder kantklippemaskiner. Enten det dreier seg om store sjåførkrevende maskiner eller det er fjernstyrte enheter. Men selv de har alle de kreftene du måtte etterspørre hos slike maskiner. Les hele saken

BYUTVIKLING/18. mars 2019

Trondheimsområdet får byvekstavtale

– Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet. Les hele saken

FJELLSPRENGNING/15. mars 2019

Historien om menneskene som sprengte i fjell

Menneskene som bygde tunneler for veger, jernbane eller kraftutbygging for 100 år siden, hadde svært krevende arbeidsdager. Frem til de første trykkluftbormaskinene ble tatt i bruk på slutten av 1800 tallet, foregikk all boring for hånd med feisel og bor. Les hele saken

SAMFERDSEL/15. mars 2019

Planavklaringar for viktige prosjekt

Konseptvalutgreiingar (KVUar) er grunnlaget for utbygginga av store prosjekt. No har samferdselsminister Jon Georg Dale bedt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet gjennomføre fleire slike utgreiingar. I tillegg har Samferdselsdepartementet gitt unntak frå kravet om KVU og kvalitetssikring (KS1) for fleire riksvegstrekningar. Les hele saken

Last flere saker