Follobanen: Følger opp Condotte

FOLLOBANEN/15. januar 2018

Follobanen: Følger opp Condotte

Entreprenørselskapet Condotte har, på grunn av de likviditetsutfordringene selskapet opplever, valgt å begjære konkursbeskyttelse for retten i Roma den 8. januar 2018. Anmodningen fra Condotte er ennå ikke behandlet av domstolen. Bane NOR følger aktivt opp situasjonen for en av Follobaneprosjektets totalentreprenører. Les hele saken

SAMFERDSEL/11. januar 2018

Fra fem dager i uken til annen hver dag

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i postloven. Forslaget innebærer at det åpnes for å redusere omdelingsfrekvensen av post fra fem dager i uken til omdeling annen hver dag i hele landet. Bakgrunnen er digitaliseringen som gir folk, næringsliv og det offentlige tilgang til stadig nye tjenester som igjen gir tiltagende fall i brevvolumene. Les hele saken

FLOM/ 9. januar 2018

Biologisk mangfold kan dempe de negative effektene av klimaendringene

«Klimaresiliens» er et begrep som har vært lite brukt i norsk byplanlegging. Men masteroppgaven om temaet har vekket stor oppmerksomhet, og i høst ble den belønnet med Statsbyggs studentpris. Les hele saken

JERNBANE/ 8. januar 2018

Elisabeth Enger avtroppende jernbanedirektør

Arbeidsplassene har formet lederegenskapene til Elisabeth Enger, den avtroppende direktøren for det nye Jernbanedirektoratet. I en alder av 27-åring ble hun Norges yngste rådmann. Som toppleder og rådmann i Bærum kommune fikk hun den første store offentlige korrupsjonssaken i landet i fanget. Etter ni år forlater Enger jernbanen. Hun skal tilbake til kommunesektoren. Les hele saken

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

VEGBYGGING/15. desember 2017

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Les hele saken

Last flere saker