Veidekke rehabiliterer Brynstunnelen i Oslo

Av: Pressemelding | Publisert: 25. Jan 2016 | Kategori: Vei

Veidekke rehabiliterer Brynstunnelen i Oslo

Brynstunnelen i Oslo / Foto: Veidekke

På fredag skrev Veidekke kontrakt med Statens vegvesen om å utføre en fullstendig rehabilitering av den 300 meter lange Brynstunnelen øst i Oslo. Oppdraget har en verdi på 167 millioner kroner ekskl. mva.

Rehabilitering av tunneler i Oslo

Ti tunneler skal oppgraderes i Oslo de neste fire årene. Arbeidene er i gang på Smestad og Granfoss, og i februar starter arbeidene i Brynstunnelen. Da er kapasiteten på store deler av Ring 3 halvert, og publikum må forberede seg på mer kø. Disse tunnelene oppgraderes:

 

  • Smestadtunnelen
  • Granfosstunnelen
  • Tåsentunnelen
  • Brynstunnelen
  • Vaterlandtunnelen
  • Hammersborgtunnelen
  • Ekebergtunnelen
  • Svartdaltunnelen
  • Festningstunnelen (ramper)
  • Vålerengtunnelen

Brynstunnelen ble åpnet i 1970 og er en to-løps tunnel på E6/Ring 3 ved Bryn i Oslo. Oppdraget innebærer full utskifting av veibane, sprengning for nytt vannbehandlingsanlegg, nytt tverrslag og siktutvidelse. Videre blir det full utskifting og oppgradering av elektro- og signalanlegget. Tunnelen vil også få ny vann- og frostsikring, og i tillegg skal det utføres arbeider i dagsonene nord og sør for tunnelen.

Arbeidene skal utføres med ett løp stengt av gangen, mens tunnelen holdes åpen for to-veis trafikk i motsatt løp. Stengningen vil medføre store trafikale utfordringer i området. Statens vegvesen har derfor lagt vekt på at arbeidene skal gjennomføres så raskt som mulig, og dette vil kunne medføre anleggsstøy utover normal arbeidstid.

Oppstart av byggearbeidene skjer i siste halvdel av februar 2016 med ferdigstillelse innen mai 2017.