Statens vegvesen lyser ut to konkurranser

Publisert: 9. Mar 2017 | Kategori: Vei

Statens vegvesen lyser ut to konkurranser

Foto: Pixabay

Gammel E6 gjennom tettstedene Vinstra, Kvam, Hundorp og Harpefoss skal bygges om til tettstedsgater. Statens vegvesen lyser denne uka ut to konkurranser, en for tettstedene i Nord-Fron og en for tettstedene i Sør-Fron, for å engasjere entreprenører til å gjøre denne jobben.

Tiltakene skal være ferdig bygd innen utgangen av 2017.

Fakta

 

Arbeidet i kontraktene omfatter blant annet følgende tiltak:

  • Generell opprydding og forskjønning av tettstedene.
  • Bygge portaler av natursteinsstabber for å markere start og slutt på de fire tettstedsgatene.
  • Etablere opphøyde fotgjengerkryssinger og kantstopp for buss.
  • Opprusting av gatebelysningen.
  • På Vinstra skal det også bygges en sykkelveg med fortau.
  • Arbeid med kantstein.
  • Tilpasse gangsystemene.

Målet er å gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter

Formålet med tiltakene er å få ned hastigheten gjennom tettstedene, og gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter. Tiltakene skal også legge til rette for at lokalt næringsliv og kommuner skal kunne utvikle tettstedene slik de ønsker det.

Vil engasjere entreprenører til å gjøre denne jobben

Statens vegvesen vil denne uken lyse to konkurranser for tiltakene som skal gjøres på gamle E6. Konkurransen som gjelder tiltakene i Vinstra og Kvam ble lyst ut på doffin.no i går, mens tiltakene som skal gjøres i Hundorp og Harpefoss lyses ut samme sted i morgen. Det vil bli felles tilbudsbefaring for de to konkurransene den 22. mars klokken 09.00 med oppmøtes på anleggsriggen på Ringebu. Tilbudsfristen for de to kontraktene er i siste halvdel av april.

Arbeidene med å gjøre om gamle E6 til tettstedsgater starter opp i løpet av sommeren og vil sluttføres innen utgangen av 2017.