Sporveiene i kontrakt med Amparo Solutions AB

Av: Pressemelding | Publisert: 16. Mar 2015 | Kategori: Bane, Vei

Sporveiene i kontrakt med Amparo Solutions AB

Sporveiene skal sikre opp til 30 planoverganger for trikken de neste fem årene. Som følge av dette har de signert en rammeavtale med svenske Amparo Solutions AB for leveranse av verne- og sikkerhetsutstyr for planovergangene.

Første i Norden 

Om Amparo Solutions AB

Amparo Solutions AB har i flere år jobbet i markedet for spor og jernbane. Sammen med den sveitsiske partner Schweizer Electronic AG utvikler og leverer Amparo Solutions AB sikkerhetsutstyr for kryss mellom vei og jernbane.

Systemet Amparo leverer kalles flexplanovergangsystemer og vil bli installert som de første i Norden. Systemet er vedlikeholdsfritt og bygget opp av standard industrikomponenter. Sammenlignet med tradisjonelle systemer har flexplanovergangsystemer lavere levetidskostand.

– Vi har i noe tid jobbet med forberedelser for å fornye bomanleggene for trikken, og med denne avtalen er arbeidet i gang, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveiene Per Magne Mathisen i en pressemelding.

– De nye bomanleggene som kommer skal være mere robuste og driftssikre og samtidig bidra til å øke trafikksikkerheten ved planovergangene. Først ute er prosjektering og bygging av nytt bomanlegg på Harbitzalleen.

– Erfaringen herifra tar vi med oss når resterende bomanlegg skal skiftes ut, totalt 30 stykk, avslutter Mathisen.

Kontrakten har en samlet verdi på omkring 67 millioner kroner. Arbeidet med den første installeringen vil starte sommeren 2015 og vil være klar til bruk samme år.