Skjeggestadtunnelen rehabiliteres

Publisert: 28. Mar 2017 | Kategori: Vei

Skjeggestadtunnelen rehabiliteres

Foto: Steffen Køhler, Statens vegvesen

Statens vegvesen Region sør har skrevet kontrakt med Kruse Smith Entreprenør AS for rehabilitering av E39 Skjeggetsadtunnelen i Flekkefjord.

Kontrakten er på 27,1 millioner kroner og ble skrevet under av avdelingsleder Ole Rune Varhaug hos Kruse Smith Entreprenør AS og prosjektleder for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Statens vegvesen Region sør, Jan Helge Egeland. Arbeidene i og ved tunnelen starter etter påske. I starten foregår arbeidene utenfor tunnelen med å sette opp tekniske bygg.

Prosjektet starter til høsten

I midten av august 2017 starter arbeidene inne i selve tunnelen. Det betyr at i om lag fem uker i byggeperioden blir tunnelen stengt fra mandag kl. 06.00 til fredag kl. 12.00. Tunnelen er åpen for trafikk fredag kl. 12.00 til mandag kl. 06.00.

Omkjøring blir på gamle E18 med manuell dirigering.

Det legges opp til at det må jobbes over store deler av døgnet for å korte ned perioden det jobbes inne i tunnelanlegget. Tunnelutbedringsarbeidene forventes avsluttet i oktober måned 2017.