Signerer brøytekontrakter for 150 MNK

Publisert: 20. Mar 2017 | Kategori: Vei

Signerer brøytekontrakter for 150 MNK

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har signert kontrakter for brøyting og vintervedlikehold for fem år framover i Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik. Kontraktene har en samlet verdi på 150 millioner kroner (eks. mva.)

Tilbudsåpningen skjedde onsdag 25. januar. De nye kontraktene strekker seg over fem år, fra 1. september 2017. I alt er det snakk om fem brøytekontrakter, gjeldende for områdene Alta, Langfjord, Masi, Kautokeino og Loppa/Hasvik.

Fakta

Område Firma Beløp (eks. mva.)

  • Alta NCC Norge AS 39,9 mill.
  • Langfjord Mesta Drift AS 25,7 mill.
  • Masi Anlegg Nord AS 16,9 mill.
  • Kautokeino Kautomaskin AS 22,0 mill.
  • Loppa-Hasvik Roy Yngve Thomassen AS 44,7 mill.

Totalt er det 616 kilometer veg som skal holdes i stand, fordelt på fem kontrakter. 338 kilometer er riksveg, 245 kilometer fylkesveg og 31 kilometer gang- og sykkelveg.

Svært viktige kontrakter

– Drift og vedlikehold er en av kjerneoppgavene til Statens vegvesen, og dette er avtaler som går over langt tid. Derfor er dette svært viktige kontrakter for oss, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Statens vegvesen mottok mellom tre og seks tilbud i hvert kontraktsområde, og det er entreprenørene som leverte de laveste tilbudene som nå har fått kontrakt for hvert sitt område. Både lokale og nasjonale entreprenører er representert.

Roy Yngve Thomassen har fått fornyet kontrakt for brøyting i Loppa og Hasvik, mens de andre entreprenørene er nye i sine områder.