Rehabiliteringsstart av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen

Av: Pressemelding | Publisert: 10. Nov 2015 | Kategori: Vei

Rehabiliteringsstart av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen

Foto: Multiconsult

Statens vegvesen har startet rehabiliteringen av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen på E18 i Lier.

Fakta

Arbeidene med Fosskolltunnelen er en del av et landsomfattende rehabiliteringsprogram for riksveg-tunneler. I hele landet skal 200 tunneler utbedres i løpet av kommende femårs-periode. I Statens vegvesen Region sør er det totalt 32 tunneler som utbedres fram til 2020.

 

På grunn av sprengningsarbeider vil det bli perioder med kortvarig stans av trafikken på E18 ved Fosskollen i Lier i de nærmeste ukene frem mot jul.

På dager med mye trafikk må trafikantene regne med forsinkelse på inntil 15 minutter som en følge av kødannelser. Dette er aktuelt på dagtid mellom kl. 10 og 14. På kveldstid mellom kl. 21 og 23 vil forsinkelsen være noe mer kortvarig.

De korte stengingene er av hensyn til trafikantenes sikkerhet.