Politisk uenighet om E18 Oslo – Asker

Publisert: 12. Aug 2015 | Kategori: Vei

Politisk uenighet om E18 Oslo – Asker

FOTO: Statens vegvesen

Flere partier vakler i synet på E18-prosjektet. Arbeiderpartiet nekter å ta stilling til om de er for eller mot før en eventuell reforhandling til våren. Dette skriver Aftenposten på sine nettsider.

Aftenposten har snakket med flere stortingspolitikere, lokalpolitikere i Oslo og Akershus og dessuten flere sentrale medarbeidere i Veivesenet og fagekspertise for øvrig. Svaret på spørsmålet er nei. Politikerne som forsøker å fremstå både som miljøvennlige og fortsatte støttespillere for Oslopakke 3 synes å være enige om én ting: E18- prosjektet må slankes.

Aps partileder Jonas Gahr Støre har åpnet for å reforhandle avtalen for E18. Partiets ferske samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, sier at de er for Oslopakke 3, men:

Om prosjektet

E18 vestfra inn mot Oslo er Norges kanskje mest trafikkerte vei. Det er gjort lite eller ingenting her siden 1970- tallet. Analyseselskapet Pöyry har beregnet at køer på E18 vestfra i dag alene koster varetransporten nær én mrd. kroner i året, og at dette kan vokse til to mrd. kroner i 2030. Et forslag foreligger fra Statens vegvesen som formelt har støtte i Oslopakke 3. Bak Oslopakke 3 står lokalpolitikere i Oslo og Akershus. Gjennom denne samferdselsavtalen finansieres mesteparten av vei- og banebygging i regionen, for en stor del via bompenger. I tillegg kommer bevilgninger fra staten, ikke minst til jernbane. Kilde: Aftenposten

– Vi kommer ikke til å ta stilling til hvordan E18 skal utbedres og hvilke kostnadsrammer vi kan gå med på før saken er reforhandlet, sier han til Aftenposten.

Det betyr at velgerne som i september skal stemme inn politikerne som skal avgjøre slaget om E18, ikke vil vite hvor de har landets største parti, utover at de legger vekt på at de mener at Oslopakke 3 er «grunnleggede positiv for regionen», og at «den sikrer en bedre finansiering av kollektivtrafikken», skriver Aftenposten.

Oslo bystyre, der spesielt det største byrådspartiet Høyre har kjempet hardt for prosjektet, har bedt Veivesenet se om det er mulig å finne en billigere løsning enn den planlagte. Den som foreløpig er beregnet til 40 mrd. kroner, for strekningen Asker- Lysaker.

Politikerne som intervjues tyr gjerne til den høye prisen for å begrunne hvorfor de nøler. Fra eksperthold slås det likevel fast at det blir hensynet til «klimamorgendagen» som vil avgjøre gigantprosjektets skjebne.

Les hele saken på Aftenposten.