Ny utlysning: Bygging av Krekke rasteplass ved E6

Publisert: 6. Mar 2017 | Kategori: Vei

Ny utlysning: Bygging av Krekke rasteplass ved E6

Illustrasjon: Lala/Pushak

Bygginga av Krekke rasteplass er lyst ut på nytt etter at den første konkurransen måtte avlyses på grunn av formelle feil i tilbudene. Alle interesserte entreprenører inviteres til Statens vegvesen tilbudskonferanse på E6-riggen i Ringebu.

Statens vegvesen skal etablere rasteplass for lette kjøretøy og turbusser på tidligere Krekke camping ved E6 i Fåvang i Ringebu kommune.

Fakta

Tilbudskonferanse

Fredag 10. mars, kl. 09.00 arrangerer Statens vegvesen tilbudskonferanse på E6-riggen i Ringebu med orientering om prosjektet og med befaring på Krekke til slutt. Alle interesserte entreprenører er velkommen.

Byggestart

Planlagt byggestart er 15. mai. Rasteplassen skal stå ferdig i løpet av november 2017.

Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget er lagt ut på DOFFIN – Database for offentlige innkjøp. Frist for å levere tilbud er 29. mars, kl. 12.00.

Betongarbeider, fyllingsarbeider, elektro- og VA-arbeider og gartnerarbeid

Bygginga av Krekke kan være en jobb for små og mellomstore entreprenører med allsidig kompetanse, eventuelt i samarbeid med andre. Tilbudsfristen er 29. mars.

Bygginga av rasteplassen innebærer betongarbeider, fyllingsarbeider, elektro- og VA-arbeider og gartnerarbeid.

Tegnet av arkitektteamet Lala/Pushak

Toalettbygget skal støpes og bygges inn i støyvollen mot E6. Mellom toalettbygget og Lågen skal det bygges en opphøyd, steinbelagt gangsti. Det skal opparbeides bil- og bussparkering og etableres belysning og beplantning samt vanningsanlegg på gården Krekke som ligger like ved.

Krekke rasteplass er tegnet av arkitektteamet Lala/Pushak, som i 2014 vant en konkurranse i regi av Statens vegvesen om utformingen av rasteplassen.