Mot sikrere tider for motorsyklistene

Av: Ole Peter Galaasen | Publisert: 16. Feb 2016 | Kategori: Vei

Mot sikrere tider for motorsyklistene

Foto: Hallingsplast

Hallingplast AS har utviklet Star MC-rekkverk, som er en underskinne som monteres under autovernet. Ved treff under kollisjon vil denne vil gi etter og trygt fange opp MC- føreren, og dermed hindre at personen sklir inn i rekkverksstolpene. Rekkverket er nå har blitt EU-godkjent etter omfattende tester.

At dette er et etterlengtet produkt fremkommer av ulykkesstatistikken. Når det gjelder dødsulykker i perioden 2005-2009 viser analyser at 34 motorsyklister ble drept i sammenstøt med gjenstander. Av disse var det 17 som ble drept som følge av at de traff ubeskyttede rekkverkstolper.

Fakta

 

Hallingplast AS har de siste 15 årene arbeidet med å utvikle underskinner, kalt MC- rekkverk, for montering under stålskinnerekkverket.

 

Underskinnen består av sammensveisede plastrør av polyetylen, er ca. 30 cm høyt og monteres under autovernskinnen med ca. 4 cm avstand over bakken.

 

Den korte avstanden mot bakken hindrer motorsyklister i å få armen inn under rekkverket ved påkjørsel.

 

Om en motorsyklist skulle skli inn mot rekkverket som følge av velt i en sving vil personen ikke treffe de farlige stolpene, men derimot underskinnen. Denne vil da gi etter og trygt fange opp MC- føreren.

– Etter omfattende fullskalatesting på Lista hos Nordic Test Center for endel år tilbake, ble STAR MC-rekkverk godkjent for ettermontering på eksisterende rekkverk i Norge. Godkjenningen var da basert på en visuell vurdering av skadene på testdukken som viste seg å være ubetydelige, sier Roar Sannem, markedssjef Hallingplast.

Testing og europeisk godkjenning

Det har vært et klart mål for Hallingplast å få en internasjonal godkjenning for sitt STAR MC-rekkverk for å kunne markedsføre dette i land utenfor Norge. For å oppnå en slik godkjenning er det nødvendig å gjennomføre CEN tester med betegnelse EN1317-8 og EN1317-2.

– EN1317 -8 krever to tester hvor en dukke med størrelse, vekt, påkledning og hjelm som en MC-fører blir kjørt inn med hodet først i 30 graders vinkel mot rekkverket i 60 km/t. I den ene testen går dukken inn mot MC-rekkverket mellom stolpene, i den andre mot MC- rekkverket der dette er festet til stolpen. Dukken er utstyr med en rekke instrumenter i hode og hals som registrerer påkjenningene under kollisjonen med MC-rekkverket. Påkjenningene må da ligge under visse verdier basert på hva et menneske tåler, sier Sannem.

Dette er omfattende, teknisk krevende og kostbare tester. Det er i dag bare to laboratorier som har de meget kostbare dukkene med instrumenter og som derfor kan utføre EN1317-8 tester . Det ene er i Spania, det andre i Lyon i Frankrike.

Vei - Foto: Hallingsplast

Foto: Hallingsplast

– Vi har i 2013 og 2014 utført en rekke tester i Lyon i samarbeid med Vik Ørsta AS og deres samarbeidspartner i Sverige Birsta AB. Begge disse selskapene er en del av konsernet SafeRoad. STAR MC-skinne har vært montert på deres vegrekkverk. For kort tid tilbake ble det gitt en Europeisk godkjenning av STAR MC-rekkverk montert på standard stålskinnerekkverk produsert av Vik Ørsta, fortsetter han.

Viktig samarbeid

Samarbeidet mellom Statens vegvesen og Norsk Motorsykkel Union om mål og strategi for å redusere ulykker med motorsykler og mopeder er viktig for å bedre trafikksikkerheten, og utfordrer etablerte aktører i markedet til å tenke nytt. Det store antall ulykker med lette motorsykler krever økt innsats for å bedre denne situasjonen.

– EU godkjenningen av det norske STAR MC-rekkverket er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har vært gjort med tanke på produktutvikling og er et viktig incentiv til å fortsette denne satsningen, avslutter Sannem.