LED-lys reduserer antall trafikkuhell

Publisert: 19. Oct 2015 | Kategori: Vei

LED-lys reduserer antall trafikkuhell

Foto: ÅF Lighting

Samarbeidet mellom ÅF Lighting og Statens vegvesen førte til scenografiske belysningsløsninger langs E6. Målet var å bryte motorveiens monotoni og redusere antall trafikkuhell.

Vei - Foto: ÅF Lighting

Foto: ÅF Lighting

Spektakulær og funksjonell belysning

E6 er en av de lengste motorveiene i Norge. Den strekker seg fra Trelleborg i Sverige fram til Kirkenes i Nord-Norge. ÅF Lighting, et svensk teknisk konsulentselskap, har siden 2008 vært ansvarlig for å skape både funksjonelle og spektakulære belysningsløsninger mellom Gardermoen og Biri i Norge.

Strandlykkja – uforglemmelig lysopplevelse

Strandlykkja er foreløpig det mest spektakulære prosjektet på E6. Omlag 70 km nord fra Oslo står 19 massive, 12 meter høye trestolper som skiller seg ut i landskapet. En dynamisk pallet av skiftende nordlysfarger møter bilister som passerer stolpene ved rasteplassen på kveldstid. Prosjektet gir en spennende og uforglemmelig lysopplevelse.

Vei - Foto: ÅF Lighting

Foto: ÅF Lighting

Mindre lysforurensing

PULS er ÅF Lighting sitt konsept som ble utviklet for motoveien E6. Begrepet PULS brukes i denne sammenheng for synliggjøre ulike rytmer, frekfenser, ulike grader av stimuli og ulike geometriske forløp. I konseptet ble det lagt vekt på at belysningen ikke skulle skape lysforurensing.