«Hele verden» vil bygge OPS-prosjektet på Hedmarken

Av: Kjell Solem Vegnett | Publisert: 24. May 2017 | Kategori: Vei

«Hele verden» vil bygge OPS-prosjektet på Hedmarken

Foto: Knut Opeide

Både norske og internasjonale aktører er interesserte i OPS-milliardprosjektet på Hedmarken.

Syv grupperinger har meldt sin interesse for OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten – Elverum. Det er mer enn ti år siden sist gang et vegprosjekt ble lagt ut som et vegutbyggingsprosjekt i offentlig privat samarbeid, forkortet OPS.

Internasjonale og norske aktører

– Responsen i markedet er god. Dette er ideelt antall interessenter og mange sterke aktører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Fakta om rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum

 

  • Vegprosjektets formelle navn er rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet.
  • 10 km ny 2/3-felts hovedveg og 15 km 4-felts motorveg.
  • Antatt kontraktsverdi på OPS-kontrakten: 4 mrd. NOK
  • Prekvalifisering: april–juni 2017

I flere av grupperingene er det bygd samarbeidskonstellasjoner mellom internasjonale aktører og norske selskap.

Prosjektformen OPS (offentlig-privat samarbeid) innebærer at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år.

Fram til 12. juni gjennomgår Vegvesenet selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner, og velger tre av de syv til videre dialog og forhandlinger om OPS-kontrakten. Selskapene som blir med videre velges på basis av erfaring med prosjektering, finansiering, bygging og drift, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt økonomisk kapasitet.

Her finner du åpningsprotokollen med oversikten over alle som har meldt sin interesse.