E6- tildeling til Veidekke og Sweco

Publisert: 11. Jul 2017 | Kategori: Vei

E6- tildeling til Veidekke og Sweco

Illustrasjon: Nye Veier AS

Nye Veier har bestemt at Veidekke Entreprenør og Sweco går videre til konkretiseringsfasen for byggingen av ny E6 Arnkvern-Moelv. Kontrakten beløper seg til rundt to milliarder kroner.

Nå venter den neste fasen av prosjektet som skal bygge ut 24 km av E6 gjennom Hedmark. I konkretiseringsfasen skal Veidekke Entreprenør, der Sweco er med som rådgiver, presentere sin plan for kontraktarbeidet og måloppnåelsen. Kontrakten planlegges signert 3. oktober.

Brukt BVP-metoden

– Dette er en svært gledelig dag. Vi har jobbet både intensivt og målrettet siden oktober for å vinne denne jobben. Vi har hatt et godt samarbeid med Veidekke, og alle har vært veldig motiverte, sier adm. direktør Grete Aspelund i Sweco.

Tilbudsprosessen med Veidekke har vært både spennende og utfordrende. Nye Veier har benyttet en annen metode på E6 Arnkvern-Moelv, Best Value Procurement (BVP).

– Det har ikke vært et tradisjonelt tilbudsarbeid i denne prosessen. Her har vi brukt BVP-metoden. Det tilsier at tilbudet har vært et seks siders langt dokument og en pris. Dette høres kanskje ikke ut som mye arbeid, men det har det vært. Vi har stått på sammen med Veidekke siden oktober, sier Kenneth Urnes, som blir prosjektleder for Sweco i totalentreprisen med Veidekke.