Byggestart – Bodø-tunnelen og Bodø-vei

Av: Pressemelding | Publisert: 10. Nov 2015 | Kategori: Vei

Byggestart – Bodø-tunnelen og Bodø-vei

Olav V gate er først ut / Foto: Statens vegvesen

Nå starter arbeidene med veganlegget på by-siden av tunnelen. Olav V gate er først ut, men i løpet av neste år blir det aktivitet i flere kryss samtidig.

Fakta

Det var M3 Anlegg AS som fikk kontrakten på veganlegget vest for tunnelen. Kontrakten inneholder bygging av:

 

  • 2,1 kilometer firefeltsveg fra Bodøelv til Thallekrysset og fra Bodøelv til Gamle Riksvei i Olav V Gate
  • 1,6 kilometer ny tofeltsveg
  • 2,9 kilometer gang- og sykkelveg
  • Fem nye kryss og syv rundkjøringer
  • Ti bruer på mellom 10 og 80 meter, inkludert underganger for gang- og sykkelvegnettet

– Vi skal i gang med et omfattende arbeid som vil merkes av alle trafikanter, og vi forbereder oss godt på det som blir en krevende oppgave, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Den første tida vil det meste av aktiviteten foregå ved siden av dagens veg, med graving og fjerning av jordmasser flere steder. Entreprenøren skal også lage riggområder.

– Vi skal først bygge i Olav V gate, som skal utvides til fire felt med midtdeler fra rundkjøringen ved Gamle Riksvei fram til Bodøelvkrysset. Rundkjøringene blir større, og det blir undergang for gående og syklende i krysset Olav V gate/Gamle Riksvei. Dette skal etter planen være ferdig neste år.

Utpå vinteren starter arbeidet med to bruer over Bodøelva, men dette skjer utenfor trafikken som går der i dag.

Vei - Foto: Statens vegvesen

Foto: Statens vegvesen

Stor aktivitet fra 2016

I løpet av neste år vil det være anleggsaktivitet både i Olav V gate, Bodøelv, Stormyra og Thallekrysset.

– Etter hvert må vi gjøre arbeid i dagens veg og gang- og sykkelveger, og da leder vi trafikken inn på omkjøringveger. Trafikantene må derfor beregne noe mer tid for å ta seg fram. Det blir også en del anleggstrafikk på vegene i området, sier Bardal.

Veganlegget skal være ferdig høsten 2018.