Asplan Viak Internet leverer kartløsning til Nye Veier

Publisert: 6. Mar 2017 | Kategori: Vei

Asplan Viak Internet leverer kartløsning til Nye Veier

Foto: Asplan Viak Internet AS

Asplan Viak Internet har blitt utvalgt av en sentral og viktig nasjonal aktør i utbygging og forvaltning av Norges nye hovedveier.

Nye Veier har behov for et kartinnsynsverktøy som gir god geografisk informasjon for de områdene de har aktivitet. Dette innebærer blant annet å kunne sammenstille egne plandata med data fra NVDB (Nasjonal vegdatabank) og forskjellig kartgrunnlag fra «Norge digitalt».

Web-basert kartløsningen Adaptive

Etter en åpen konkurranse og grundige vurderinger av konkurrende tilbud, har Nye Veier valgt den web-baserte kartløsningen Adaptive fra Asplan Viak Internet.

– Vi ser frem til et interessant samarbeid og ønsker Nye Veier velkommen inn i Adaptive-familien, sier daglig leder for Asplan Viak Internett, Tor Gunnar Øverli.

Nye Veier er et nytt heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier.