Annonser dine stillinger her

Samferdsel & Infrastruktur er Norges største fagmagasin og fagportal med hovedfokus på samferdselssektoren. Kjennemerket for magasinet er høy kvalitet og moderne design.

Vi bestreber oss alltid på å ligge i markedets øverste sjikt når det kommer til design og redaksjonell form. Gjennom våre magasiner og nettsider, har vi betjent tilbydere og marked med den informasjonen som trengs for å lykkes i et konkurranseutsatt marked.


Annonser dine stillinger her

Samferdsel & Infrastruktur er Norges største fagmagasin og fagportal med hovedfokus på samferdselssektoren. Kjennemerket for magasinet er høy kvalitet og moderne design.

Vi bestreber oss alltid på å ligge i markedets øverste sjikt når det kommer til design og redaksjonell form. Gjennom våre magasiner og nettsider, har vi betjent tilbydere og marked med den informasjonen som trengs for å lykkes i et konkurranseutsatt marked.

Ved å gi våre annonsører skreddersydde, innsiktsfulle og dype rammer for annonser og budskap har vi åpnet mange potensielle kunders øyne. Gjennom formidling av tips, råd og forretningskritisk informasjon på ulike plan, har vi vekket interesse, skapt innsikt og en varig merverdi for våre kunder spesielt og de respektive markedene generelt.

Våre lesere er: Anleggsentreprenører, maskinentreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, konsulenter, rådgivere, advokater, kommuner, politikere, reklamebyråer, byggherrer i offentlig og privat sektor, samt andre påvirkere og styremedlemmer.

Ønsker du mer informasjon om annonsering på våre nettsider, ta kontakt med Cristian Fatah på cristian@samferdselinfra.no eller på mobil +47 981 67 767.