Vil hjelpe industrien til å få en mer effektiv slipeprosess

Av: Pressemelding | Publisert: 26. Nov 2015 | Kategori: Rådgivning

Vil hjelpe industrien til å få en mer effektiv slipeprosess

Foto: Atlas Copco Tools

I starten av november gikk startskuddet for Atlas Copco Tools landsdekkende kampanje ”Disc to Wrist” – Dynamic Production Optimization. Kampanjen varer til slutten av februar 2016 og omfatter seminarer, hjelp til opplæring og praktiske tester ute på stedet hvor maskinene til daglig brukes.

Om Atlas Copco

 

Atlas Copco er en de ledende i verden på holdbare produktivitetløsninger. Gruppen tilbyr kunder innovative kompressorer, vakuumløsninger og luftbehandlingsystem, anlegg- og gruveteknikk, industriverktøy og monteringssystem.

 

Atlas Copco utvikler produkter og service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, sikkerhet og ergonomi.

 

Selskapet ble etablert i 1873, har hovedkontor i Stockholm og kunder i mer enn 180 land. I 2014 hadde Atlas Copco en omsettning på 94 miliarder svenske kroner.

Vil øke forståelsen

Atlas Copco Tools målsetting er å øke forståelsen for hvordan slipeprosesser kan bli mer effektive og hvordan produktiviteten og arbeidsmiljøet forbedres. Kampanjen har fokus på rett kombinasjon av slipverktøy og slipemateriell, riktige trykkluftinstallasjoner og ergonomi.

I Atlas Copco Tools finnes mye kunnskap om de produksjonsprosesser der deres trykkluftsdrevne maskiner brukes. Et eksempel er slipeprosessen og de vil nå ut med den kunnskapen i enda større utstrekning enn i dag, og det gjelder både forhandlere og brukere rundt om i landet.  De satser i første omgang på seminarer for deres forhandlere. Sammen gjør de så aktiviteter mot sluttbrukere, hvor de også involverer leverandøren av slipematriell, säger Per Arne Martinsen , daglig leder hos Atlas Copco Tools i Norge.

Trykkluftsinstallasjonen og ergonomi

Atlas Copco Tools har ett bredt program av slipemaskiner til f.eks mekaniska verksteder, sveis- og metallbearbeidende bedrifter samt støperier. At leverandørene av slipemateriell også har et så stort sortiment gjør at kombinasjonsmulighetene er mange. Sammen med industriens egne krav på økt effektivitet, kostnadskontroll og bra arbeidsmiljø gjør at kravene til kunnskap øker hele tiden på den som skal kjøpe inn slikt utstyr, men også på operatørene.

Vi vill gjøre det enklere å finne rett kombinasjon

– Vi vill gjøre det enklere å finne rett kombinasjon, men vi vil også øke kunnskapen om andre faktorer som har betydning for resultatet. Et eksempel er trykkluftsinstallasjonen. For at en slipemaskin skal nå sin maksimale effekt skal arbeidstrykket være 6,3 bar. Trykkfall på 2 bar er ikke uvanlig på grunn av installasjonene ikke er riktige og da reduseres effekten med 50%! For den som sliper betyr det en lengere prosesstid og det er ikke bra for produktiviteten eller arbeidsergonomien, sier Anders Wigant, produktsjef på Atlas Copco Tools Nordic.

For selskap som er opptatt av Ergonomi og helse for operatører, og vektlegger dette ved innkjøp av maskiner og utstyr har Atlas Copco Tools også web verktøy som eksempel vibrasjonskalkulator og en egen side for Ergonomi.