Stor interesse for PILOT-E

Av: Pressemelding | Publisert: 20. Oct 2016 | Kategori: Havn, Rådgivning

Stor interesse for PILOT-E

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Foto: Enova

Næringslivet har mobilisert for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport - hele 15 konsortier har søkt om finansiering fra PILOT-E.

Utslipp fra transport står høyt på prioriteringslisten når Norge skal redusere klimagassutslippene. I tillegg representerer miljøvennlig skipsfart et stort internasjonalt marked. Her har norske forskningsmiljøer høy kompetanse og den norske maritime næringen en sterk posisjon – og dermed gode muligheter for å ta posisjoner.

Om PILOT-E

 

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

 

Målsettingen med PILOT-E er å få opp farten i teknologiutviklingen gjennom helhetlige prosjekter, involvering av et bredt spekter av aktører fra forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører som må samarbeide for å realisere nyskapende løsninger.

 

Prosjektene som når opp i konkurransen vil omfatte helhetlige utviklingsløp fra forskning til og med uttesting av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold.

– Vi forventer en stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy de neste årene. Derfor har vi jobbet aktivt for å mobilisere næringen slik at de skal kunne møte etterspørselen, sier Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E.

– Næringslivet ønsker effektiv prosjektgjennomføring. Samtidig ser vi at det ofte gir gode resultater når man er bevisste på marked og sluttprodukt allerede i oppstarten av utviklingsløpet. PILOT-E er et forsøk på å forene dette. Av dialogen med næringslivet i høst har vi sett at denne tenkningen gir gjenklang i miljøet, sier Moengen.

Mer enn 50 små og store bedrifter er involvert i prosjektene som søker finansiering. I tillegg er forskningsmiljøer, offentlige aktører og interesseorganisasjoner med som samarbeidspartnere.

Søknadene vil bli vurdert av eksperter fra fagfeltene og næringen, og av PILOT-E teamet som består av representanter for Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Som et ledd i søknadsvurderingen, vil de beste prosjektene bli invitert til å presentere sine planer nærmere. Beslutning om hvem som når opp i konkurransen tas i desember.