Plastkassetter skal ta unna overvannet på Vålerenga stadion

Av: Eirik Iveland | Publisert: 8. Feb 2017 | Kategori: Rådgivning

Plastkassetter skal ta unna overvannet på Vålerenga stadion

På bare 1 time hadde fem mann montert 336 av de 2352 Q-Bic Pluss kassettene. Foto: Marthinsen & Duvholt

I forbindelse med byggingen av Vålerengas nye fotballstadion på Valle i Oslo monteres et stort fordrøyningsanlegg i polypropylen. Anlegget skal sørge for at overvann sluses i moderate mengder videre til avløpsnettet.

– Under ekstrem nedbør vil en fotballbane ta opp mye vann på kort tid. Gressmatten kan ikke stå under vann, og det er viktig å ha et system for å drenere vannet ut i moderate mengder, forklarer prosjektleder Arne Gustav Hageland i Marthinsen & Duvholt.

Rådgivning - – Fiberduk rundt kassettene sørger for at en del av overvannet filtreres og trekker ned i jorda, forteller Vidar Handal i Wavin AS.

– Fiberduk rundt kassettene sørger for at en del av overvannet filtreres og trekker ned i jorda, forteller Vidar Handal i Wavin AS.

Grunnvannivået opprettholdes

Alt overvann fra takflatene på stadion, fra fotballbanen og fra parkområdet rundt vil bli samlet opp og ført ned til anlegget som monteres under bakken foran det nye stadionet. Det skal bidra til at spillerne på regntunge kampdager ikke blir altfor våte på beina.

Fordrøyningsanlegget bygges av systemet Q-Bic Plus fra Wavin. 2352 kassetter bygges i tre etasjer og vil romme 1033 m3.

– Q-Bic Plus er modulbasert, du setter på sideveggene til slutt. Det gir et bedre porevolum og en fyllingsgrad på 96 %, forteller produktsjef VA Vidar Handal i Wavin.

På fordrøyningsløsninger hvor betongrør brukes, blir alt overvann ledet ut i det offentlige avløpsnettet. Ingenting havner ned i grunnen. Dermed oppstår risiko for at grunnvannet synker, og dette kan etter hvert føre til alvorlige setningsskader på bygningene i nærheten.

– En fordel med Q-Bic Plus er at vi kan legge fiberduk rundt kassettene. Denne sørger for at en del av overvannet filtreres og trekker ned i jorda. Dermed opprettholdes grunnvannsstanden i området, sier Handal.

Fakta

Rørentreprenør Marthinsen & Duvholt AS bygger fordrøyningsanlegget som består av i alt 2352 Q-Bic Plus kassetter i PP (polypropylen), levert av Wavin AS.

Totalt blir anlegget 16,8 m bredt, 33,6 m langt og 1,8 m høyt Det har et nettovolum på 993 m3, eller nesten én million liter vann.

Savner europeisk norm

Q-Bic Plus lages i PP (polypropylen), et meget solid plastmateriale. Kassettene brukes også i veiprosjekt som skal tåle tømmerbiler. Men det er mange aktører på markedet, og det som leveres kan ha ulik kvalitet. Handal savner en norsk standard for området.

– Vi beregner holdbarhet for 50 års langtidslast. Det er standarder som nøye beskriver hvordan kummer og rør skal være, det er per i dag ingen slike regler for fordrøyningsanlegg. Hyppigere og kraftigere byger gjør at behovet for fordrøyningsanlegg øker. Derfor hilser vi en europeisk norm velkommen, sier han.

– Til slike konstruksjoner bruker vi kun jomfruelig granulat. Resirkulert plast er bra til mye, men ikke til rør og fordrøyningssystemer. De skal ha en levetid på over 100 år, og du vet aldri hva kilden til plasten er, sier Handal.

Rådgivning - – I et så tettbygd strøk som her på Valle, egner Q-Bic Plus seg veldig bra, fastslår prosjektleder Arne Gustav Hageland hos Marthinsen & Duvholt.

– I et så tettbygd strøk som her på Valle, egner Q-Bic Plus seg veldig bra, fastslår prosjektleder Arne Gustav Hageland hos Marthinsen & Duvholt.

Lettere og tryggere

Fordrøyningsanlegget tar i mot vannet i et sandfang, noe finstoff som sand og andre partikler blir med, når vannhastigheten synker vil finstoffet synke. Dette må fjernes med jevne mellomrom, ved at vi går inn med en slamsuger.

– I Q-Bic Plus-systemet kan du gå både i lengderetning og sideveis, noe som gjør at det er enkelt å komme til med sugeslangen, sier Handal.

– Plast har flere fordeler sammenlikning med betong. Det er små moduler som gjør det enkelt å forme hele anlegget. Runde betongrør vil kreve mer plass, da blir det mer flytting av masse.
Derfor egner Q-Bic Plus seg veldig bra i tettbygde strøk, sier Hageland.

– Et annet vesentlig punkt er hensynet til HMS. Kassettene har gode bærehåndtak, veier lite og er lette å håndtere og stable. Å buksere 5,7 tonn tunge betongrør gir større utfordringer, og risikoen for skader er langt høyere. Sikkerhet på byggeplassen er viktigst, slår Hageland fast.