Veiprosjekt: Rogfast

Publisert: 22. Apr 2015 | Kategori:

Veiprosjekt: Rogfast

Prosjektet E39 Rogfast innebærer mulig kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

Prosjektet har en prislapp på 13,8 milliarder kroner.

Tunnelen er planlagt fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune og blir rundt 26,7 kilometer lang. I tillegg skal det bygges en arm på ca. fire kilometer opp til Kvitsøy.

E39 Rogfast blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel. Tunnelen blir også den dypeste vegtunnelen i verden, med det laveste punktet hele 390 meter under havoverflaten.

Tunnelen vil koble Haugalandet med Stavangerområdet, som blant annet vil gi kortere reisetid mellom Haugesund og Stavanger.