Vann: Vettakollen høydebasseng

Publisert: 18. Jun 2015 | Kategori:

Vann: Vettakollen høydebasseng

Bygging av nytt underjordisk høydebasseng for lagring av 23.000 kubikk drikkevann.

Prosjektet omfatter sprenging av ca 2 km tunnel og 2 fjellhaller på til sammen 80.000 kubikk faste masser. I tillegg kommer bygningsmessige betongarbeider med blant annet to tunnelportaler og legging av 5500m VA-ledninger.

En av de store utfordringene i prosjektet er hensynet til naboer/omgivelser, med sprenging av tunnel under boligområde, steintransport ved utlasting av stein gjennom tettbebygd boligområde, inngrep i naturvernsområde og en av Nordmarkas store innfartsårer for syklister, ski- og turgåere rett gjennom anleggsområdet.

Produkttype: Vannkraft
Tidsrom: August 2011 – Desember 2014
Kunde Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
Prosjektadresse Gaustadveien 29, 0372 Oslo
Kontraktssum 157 MNOK
Entrepriseform Hovedentreprise

Hovedentreprenør: AF Anlegg

Underentreprenører: Enwa PMI, OneCo Øst, Blikra & Søderblom, Gunnar Knutsen, Kynningsrud Fundamentering, JHS Engineering, Skanska Asfalt, Giertsen Tunnel, IcopalTak Øst, Murmester Stryken og Gudbrandsen, To Malere Interiør & Vedlikehold, Manglerud Rørleggerbedrift, Gauksås Gulvstøp, Norsk Epoxy.