Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund

Publisert: 26. Jan 2016 | Kategori:

Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund

Etter vel 2,5 års byggetid, åpnet riksveg 22 mellom Lillestrøm og Fetsund som en firefelts veg med midtdeler torsdag 3. desember.

Utbyggingen er et viktig bidrag til å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

– Veibygging er så mangt, oppsummerer prosjektleder Arne Stenerud i Statens vegvesen etter ferdigstillelsen av ny firefelts rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund.

På oppdrag for Statens vegvesen, startet entreprenøren Park og Anlegg AS i mai 2013 utbyggingen av riksveg 22 mellom Isakveien i Lillestrøm og Garderveien i Fet kommune. Strekningen åpnet som firefelts veg med midtdeler som planlagt i begynnelsen av desember 2015.

 

Info om prosjektet

 

Hvor: Skedsmo og Fet kommune

Finansiering: Bompenger

Nasjonal transportplan: Handlingsprogram 2014-2017

Type: Utvidelse fra to til fire felt

Kostnad: 755 millioner 2015-kroner

Hovedkonsulent: Cowi

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: Park & Anlegg