Energi: Vestre korridor

Publisert: 18. Jun 2015 | Kategori:

Energi: Vestre korridor

Statnett ønsker å spenningsoppgradere Vestre korridor, fra nåværende 300kV til 420kV, i tiden frem mot 2021. Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Oppgraderingen vil foregå trinnvis hvor de mest kritiske ledningene oppgraderes først. Beregnet kostnad mellom 8-10 mrd (hele området).

For hver ledning og tilhørende stasjoner vil det bli søkt konsesjon av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil så legge konsesjonssøknaden ut for høring. Etter høringsperioden vil NVE vurdere om det er nødvendig med å be om tilleggsutredninger før det kan fattes vedtak. Alle berørte parter har anledning til å påklage NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet (OED). En avgjørelse i OED er endelig. Det er utarbeidet en egen nettside for hver delstrekning som Statnett har søkt konsesjon for.

Siemens og Reinertsen samarbeider

Siemens skal stå for oppgradering og nybygging av fire store transformatorstasjoner i Kvinesdal, Ertsmyra, Saurdal og Sauda.

– Vi er svært stolte over å være med på å bygge den elektriske motorveien i Norge som legger grunnlaget for utveksling av fornybar kraft mellom Norge og Europa, samt sikrer forsyningen i Norge. God integrasjon med utenlandsforbindelsene vil medføre lavere CO2-utslipp og legge til rette for økte investeringer innen fornybar kraftproduksjon. Dette er et godt fundament for et grønnere Europa, sier Nils Klippenberg, divisjonsdirektør i Siemens.

Arbeidet vil bli utført sammen med entreprenørselskapet Reinertsen, og har en verdi på rundt 500 millioner kroner.