Avløs base

Publisert: 24. Jun 2015 | Kategori:

Avløs base

Sporveien bygger en ny base på Avløs. Utbyggingen skjer i samarbeid med Veidekke AS og det er de som fører opp selve bygningene. Når anlegget blir ferdigstilt i 2015 vil basen være en av Sporveiens tre baser i Oslo. De andre to befinner seg på Ryen og Majorstua.

Fakta

Avløs base skal stå ferdig i mai 2015 og omfatter fire nye haller til bruk for oppstalling, innvendig vasking, service og vedlikehold av T-banevogner. Prosjektet inngår som en viktig del av utvidelsen av Kolsåsbanen.

Når anlegget står ferdig vil det romme:

  • En hall er tilrettelagt for fjerning av grafitti.
  • 2 spor (6 vognsett) klargjøres for verkstedfunksjoner
  • Ca. 16 000 kvadratmeter grunnflate
  • 13 innvendige spor
  • 2 utvendig hensetning spor (6 vognsett)
  • Innendørs parkering til 25 togsett (tilsvarende 75 vogner)
  • Kjellerlokale med plass til teknisk rom, garderober, oppmøterom, spiserom, kontorer og 45 parkeringsplasser for ansatte

Bygget er tegnet av Arne Henriksen arkitekter AS og rådgivende konsulent er Aas Jakobsen AS. Den totale kostnadsrammen på prosjektet er på 870 millioner kroner.

Hvorfor bygges Avløs base?

Avløs base vil bli svært betydningsfull for Sporveien og bidra til at Sporveien kan forsterke og forbedre drift og vedlikehold i årene som kommer. Samtidig har utvidelsen av Kolsåsbanen gjort det hensiktsmessig å opprette en base i vest, da dagens to baser befinner seg øst og sentralt i Oslo.

Rådgivere:

Hovedkonsulent: Aas-Jakobsen
Underkonsulenter til Aas-Jakobsen
RIV: Ingenia
RIE: ElectroNova
RIG: GeoVita
Spor og vei: ViaNova
RIBr: Sweco Norge
Strømskinner: ECT
RIAku: Brekke & Strand
Risikovurdering og RAMS: DNV
Oppfølging tekniske fag: Itech
3. partskontroll VVS: ÅF Advansia

Underentreprenører/leverandører:

Riving: Dokken Miljø
Stålarbeider: URSSA / BT Stål
Murerarbeid: Fjeldheim & Knudsen
Betong-elementer: Loe Betongelementer
Elektro: Leithe & Christiansen
Ventilasjon: Solland
Montering av ventilasjon: Clima Teknikk
Automatikk ventilasjon: Sauter Byggautomasjon
Rør: Caverion
Heis: Otis
Maler og byggtapetserer: Nor-Entreprenør
Taktekker: Follo Blikk og Tak
Porter: Crawford ASSA Abloy
Lettak: Lett-Tak Systemer
Radonsperre: Seal-tech
Dørmontasje og branntetting: Firesafe
Fuging: Øyan & Schie
Kjerneboring: Drillcon
Glass: Rasta Glass
Lås og beslag: Låsgruppen
Epoxy: Betong-Consult
Ferdigbetong: Unicon
Byggevarer: Optimera
Dører: Daloc
Traverskran: Totem
Sporarbeider: Baneservice
Signalsikring, kjørestrøm, og kjørestrøm: Siemens
Søppelsug: Envac
Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp