Arkiv for: Vei

Skanska bygger Helgeland Sør

Kontraktsområdet som utgjør E6 Helgeland Sør er en veistrekning på totalt 132 km. Veistrekningen er dag preget av dårlig standard. Den er mange steder smal og har flere flaskehalser. Dette gir dårlig trafikksikkerhet, kraftig redusert kjørehastighet og ulemper for naboene til veien.

– Vi er veldig glad for at vi har fått lov til å ruste opp denne veistrekningen som på mange måter er selve livsnerven i denne landsdelen, forteller Ståle Rød, adm.dir. i Skanska… Les videre


Veidekke ASA: Bygger stort veikryss i Gøteborg

Prosjektet omfatter, i tillegg til veikrysset, endringer på vei 155 samt på det omkringliggende lokale veinettet. En bro med av- og påkjøringstraseer skal bygges over hovedveien. Vei 155 skal bli bredere og 800 meter seksfeltsvei legges i ny trasé sør for den nåværende traseen. Veien får også nye holdeplasser og økt tilgjengelighet.

30 000 passerende kjøretøyer per døgn

– Vi er veldig glade for og stolte over å ha blitt vist denne tilliten av Trafikverket. Prosjektet… Les videre


Niras Norge AS vant rådgivningskontrakt på E16

Niras Norge AS skal bistå Statens vegvesen med utforming av konkurransegrunnlag for bygging av E16 på strekningen Eggemoen-Olum samt nødvendig rådgivning i byggeperioden.

Niras Norge AS vant oppdraget i tett konkurranse med 3 andre tilbydere fordi tilbudet var det økonomisk mest fordelaktige. De hadde ikke laveste pris, men tilbudet ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige. Oppdraget har en varighet på inntil fire år. Arbeidene er tenkt utført som totalentrepriser med forutgående prekvalifisering og konkurransepreget… Les videre


Fem vil installere tunnel-elektro

Dette er prosjektleder Kaare Ramberg godt tilfreds med. Tilbudene varierte mellom 9,616 og 12,924 millioner kroner. Nå skal Statens vegvesen gjennomgå og kvalitetssikre tilbudene, og i løpet av noen uker blir det klart hvem som får kontrakten.

I tillegg til belysning, omfatter elektrokontrakten avanserte varslingssystemer, blant annet slik at trafikanter kan komme i direkte kontakt med vegtrafikksentralen dersom det oppstår brann eller andre krisesituasjoner i tunnelen. Det skal også installeres automatisk trafikktelling i tunnelen…. Les videre


Fikk tilslaget på legging av 109 000 tonn asfalt

– Vi er veldig glade for å kunne informere om nye kontrakter for asfaltering i kommunene Sirdal, Gjesdal, Eigersund, Vinje og Odda. Vedlikehold av veinettet er viktig og må hele tiden jobbes med for å sikre en god standard og sikkerhet på veien. Det er vi stolte av å kunne bidra med, sier Åsbjørn Skrettingland, kunde- og salgsdirektør i Lemminkäinen Norge.

Vil bli ferdigstilt i løpet av 2017

Oppdragsgiver er Statens Vegvesens region sør, og strekningene… Les videre


Slik skal E8 bli en intelligent veg

Statens vegvesen skal i år bruke 30 millioner kroner for å gjøre E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi til en intelligent veg, ved å ta i bruk teknologi som går under fellesbetegnelsen intelligente transportsystemer (ITS). Teknologien som vil bli tatt i bruk på E8, gjør det mulig for bilen og vegen å kommunisere med hverandre. Slik blir kjøreturen langs en intelligent veg tryggere, mer effektiv og miljøvennlig.

De neste årene skal Vegvesenet utvikle slike løsninger langs… Les videre


12 vil bygge E134

Med en fire kilometer ny veg blir enda flere av de største utfordringene langs E134 utbedret. Libergbakken er en av disse. Her vil stigningen bli jevnet ut samtidig som flere svinger rettes ut.

Hyggelig

– Vi synes det er svært hyggelig at så mange som 12 entreprenører ønsker å bygge vegen, sier byggeleder Dag Rune Kvålen og prosjekteringsleder Helene Noraberg.

Konvoluttene med de tolv tilbudene ble åpnet på regionvegkontoret i Arendal torsdag ettermiddag. Nå starter et omfattende… Les videre


Ny direktør for innkjøp i Lemminkäien

– Asfaltbransjen er spennende, og står overfor store muligheter i tiden som kommer, også innen innkjøp. Vi er allerede godt i gang med arbeidet for å styrke selskapets strategiske innkjøpsposisjon, sier Emiel Fransen, ny direktør for innkjøp i Lemminkäinen Norge.

Sterk posisjon i det norske asfaltmarkedet

Fransen er nederlender, og kom til Lemminkäinen Norge fra Consolis hvor han hadde ansvaret for selskapets innkjøp i Norden. Tidligere har han også jobbet med innkjøp i Selvaagbygg, NCC og… Les videre


Høye sykkelambisjoner i Oslo

– Det er et ordentlig hårete mål. Det blir vår månelanding, sier direktør for Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten, Rune Gjøs.

Veksten har vært kraftig: 12-13 % hvert år siden 2013 og 19 % hittil i år. Gjøs tør ikke si om 25 % er mulig, men sykkelbruken øker nå mer enn befolkningsveksten.

Ultimate løsninger krever gjerne ombygging, regulering og lang tid. Derfor brukes en trinnvis gjennomføringsmodell der tiltak rulles ut fortløpende. Etter som sykkeltrafikken øker, tilrettelegges nye… Les videre


NCC-lag vant Årets asfaltjobb

Det var stormende jubel i salen da vinneren av prisen ble presentert under årets asfaltdag, arrangert av Norsk Asfaltforening, i Oslo torsdag 26. januar. Rundt 300 fagfolk var samlet og en hel bransje hyllet det dyktige asfaltlaget.

– Det sju mann store asfaltlaget har vist at de utfører sine oppdrag med svært god kvalitet, dessuten har de lærlinger med, som ansees som ekstra positivt. Deres bas er en trygg, god og samlende leder, sa Asfaltforeningens… Les videre


Elektroarbeider i Granstunnelen

I disse dager jobber rundt 15 personer blant annet med å trekke kabler inne i Granstunnelen.

De to tunnelløpene i Granstunnelen var ferdig sprengt ut i slutten av mai 2015. Siden da har det blitt gjort mye arbeid inne i de to tunnelløpene. Blant annet er det montert vann- og frostsikring, vegbanen gjennom de to løpene på 1,7 kilometer er bygget og asfalt lagt. I disse dager jobber omkring 15 representanter fra Aventi Techology… Les videre


Ifjordfjellvegen får Vakre vegers pris 2016

I perioden 2010 til 2015 er det foretatt en fullstendig ombygging av høyfjellsovergangen, som samlet har en lengde på knapt 30 km. Utfordringene med snø er løst ved å heve veglinja, slik at vinden feier vegbanen fri for snø. En slik endring er svært krevende i et åpent og visuelt eksponert høyfjellslandskap.

Et fremragende eksempel

Ifjordfjellvegen er et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje, der overordnede hensyn til vinterdrift… Les videre


Matnyttig med hydrogen på tanken

Fire hydrogenbiler og ti gaffeltrucker drevet på hydrogen skal ut på veiene og inn på lager hos Asko Midt-Norge i løpet av 2018, som de første av sitt slag i landet. Drivstoffet skal logistikkselskapet produsere selv fra neste år, via solcellepaneler på taket og et lokalt hydrogenproduksjonsanlegg. Flere biler og anlegg kan komme, dersom pilotprosjektet blir vellykket.

– Det er artig å være i forkant av ting. Vi føler oss priviligerte som får lov til… Les videre


Stor interesse for kommende OPS-prosjekter

Mye tyder på skarp konkurranse om Statens vegvesens OPS-prosjekter. OPS er forkortelse for offentlig-privat-samarbeid. 250 bransjefolk møtte på torsdagens informasjonsmøte på Gardermoen.

Interessant for både norske og utenlandske entreprenører

Prekvalifiseringen til det første prosjektet – rv. 3/rv.25 i Hedmark – starter i slutten av mars, mens prosjektet i Hålogaland trolig kommer i markedet neste år og Sotra-forbindelsen i 2018/2019.

– Størrelsen på kontraktene gjør dem interessante både for norske og utenlandske entreprenører, konstaterer direktør… Les videre


Oslo kommune vil temme vannmasser på avveie

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune lagde i 2010 en veileder for utbyggere, fordi det ble noe komplisert hvordan man skulle forholde seg til overvannsproblematikk i byggesaker.

– Vi begynte å jobbe med en ny strategi i 2012, og den ble vedtatt i 2014. Overvannsprosjektet har en handlingsplan med 18 punkter som nå er til behandling, sier overingeniør Cecilie Bråthen i Vann- og avløpsetaten.

Arbeidet har to hovedmålsettinger. For det første må man begrense risikoen… Les videre


Skal legge 42 000 tonn på ny E134

– Vi er veldig glade for å kunne informere om ny kontrakt på legging av 42 000 tonn asfalt på E134. Et viktig prosjekt for Lemminkäinen Norge, sier Åsbjørn Skrettingland, kunde- og salgsdirektør i selskapet

Entreprenørene Bertelsen & Garpestad, Metrostav og HAG Anlegg forestår bygging av strekningen Trollerudmoen – Saggrenda, et prosjekt som blant annet inkluderer bygging av to tunneler og en stor bro over Kobberbergselva i Saggrenda. Delstrekningen er siste etappe i utbygging… Les videre


Motorvei og jernbanetrase til Hønefoss

Det planlegges for dobbeltspor for jernbane med hastighet inntil 250 km/t, og motorvei med 110 km/t. Ferdig utbygd vil Ringeriksbanen gi en reisetid fra Oslo til Hønefoss på en drøy halvtime – og reisetiden mellom Oslo og Bergen blir 50 minutter kortere.

– Beslutningen om trasé bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Jernbaneverket.

Unikt samarbeid

Utbyggingen er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen der Jernbaneverket har hovedansvaret. En risikoanalyse… Les videre


Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

I gjennomsnitt økte byggekostnadene for veganlegg med 1,7 prosent i 2016. Dette er samme vekst som i 2015. For drift og vedlikehold av veger var den gjennomsnittlige økningen på 1,2 prosent i 2016. Asfaltering av veger ble 0,3 prosent billigere som følge av reduserte materialkostnader .

Reduserte materialkostnader for bygging av veganlegg

Byggekostnadene for fjelltunnel økte med 0,6 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. I samme periode var det også en økning i kostnadene… Les videre


Anleggsstart for «den glemte vegen»

For 500 millioner skal trafikksikkerheten og framkommeligheten bedres langs riksveg 70 i Tingvoll kommune. Den nye vegen følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med breddeutvidelse, nye avkjørsler og underganger.

Den smale, svingete vegen på nestene ei mil er hovedvegen mellom Kristiansund og Oppdal. Flere har omtalt strekningen som den verste i Møre og Romsdal og på Nordmøre omtaler de vegen som «den glemte veg». Det er ingen tvil om at dette er et etterlengtet prosjekt…. Les videre


Sikrere tunneler gjennom kompetanseheving

NTSC – Norwegian Tunnel Safety Cluster – har etablert prosjektkontor ved SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland), og aktiviteten er i full gang. Helen Roth fra Rogaland fylkeskommune er en av to prosjektledere, og sier tunnelsikringsklyngen skal bli noe mer enn et diskusjonsforum.

– Vi er i god gang med en handlingsplan for 2017 og vi skal ha stor aktivitet. Dette er veldig viktig for oss, sier Roth.

– At Rogaland fylkeskommune er aktivt på banen er kjempeviktig…. Les videre