Arkiv for: Vei

Lavere kostnadsanslag for kryssing av Romsdalsfjorden

Det er 1,9 milliarder kroner lavere enn tidligere anslag, som var på 16,4 milliarder kroner. Usikkerheten i anslaget har også gått ned, fra 25 prosent til 10 prosent.

– Usikkerheten går ned fordi planene har blitt mer detaljerte. Vi vet mer om grunnforhold, vindforhold og tekniske løsninger nå. Kostnadsanslaget er gjort på grunnlag av reguleringsplanen som allerede er vedtatt i Midsund og Vestnes og som kommunestyret i Molde skal behandle nå i desember, sier regionvegsjef… Les videre


Siste storkontrakt signert på Kongsberg

Det var trioen Metrostav AS, Bertelsen og Garpestad AS og HAG Anlegg AS som skrev under kontrakten på å bygge delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda.

Start tidlig 2017.

Alt neste uke er byggherren Statens vegvesen Region sør og entreprenørene i gang med første samhandlingsmøte før planlagt oppstart på veganlegget tidlig i 2017.

Strekningen Trollerudemoen-Saggrenda er på nesten 5 kilometer og inkluderer blant annet to tunneler og ei stor bru over Kobberbergselva i Saggrenda.

643 mill eks moms

Delstrekningen er tredje og siste… Les videre


Inviterer til workshop om ny E6

Arbeidet skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) til den pågående konsekvensutredningen for E6 Vingrom – Ensby. Samtidig vil dette bidra med nyttig kunnskap inn i Lillehammer kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

Viktig å ivareta åpenhet i planprosessen

– Det er sendt ut informasjon til inviterte lag og foreninger, og vi håper alle inviterte vil finne rom for å delta… Les videre


Skanner elvebunnen for optimal linje

Den jobben gjorde firmaet Scan Survey for få dager siden. To mann i båt med egnet utstyr og en mann på land med måleinstrument sørget for at det ble peilet riktig og målt eksakte dybder. Jobben var unnagjort på ganske få timer.

Utslippsledning

– Vi gjorde målinger for å sikre en optimal trase for ny utslippsledning som skal legges i forbindelse med arbeidene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, forteller byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

Statens vegvesen hadde… Les videre


Ser nytt lys i enden av tunnelen

– Det ble en skikkelig solskinnshistorie. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger, både fra installatør Caverion og sluttkunden Statens vegvesen, forteller sales manager outdoor Bjørn Rune Steinsland hos Philips Lighting etter at belysningsprosjektet i Sørnestunnelen utenfor Ålesund nylig ble avsluttet.

Tunnelen har fått moderne belysning med LED-teknologi, som gir sikker og komfortabel ferdsel for trafikantene. God fargegjengivelse og fargetemperatur gir bedre sikt og enklere oppfatning av trafikkbildet, konkluder Philips. Men her er det gode nyheter… Les videre


E39 Rogfast-prosjektet setter verdensrekorder

E39 Rogfast-prosjektet kommer til å sette flere verdensrekorder, blant annet som verdens lengste undersjøiske biltunnel og verdens dypeste firefelts veitunnel. Prosjektet har vakt oppsikt både i Norge og internasjonalt.

Rogfast-prosjektet går i hovedsak ut på å bygge en 27 kilometer lang to-løps tunnel under Boknafjorden, som skal erstatte dagens ferjesamband mellom Mortavika i Rennesøy til Arsvågen i Vestre Bokn. Tunnelen vil gå fra Harestad i Randaberg nord for Stavanger til Laupland i Bokn. Det er… Les videre


NCC vinner milliardkontrakt på Færøyene

Verdien på den først tunnelen er ca 1,5 milliarder SEK. Den andre tunnelen er betinget av en opsjon og verdien på denne er ca 1,2 milliarder SEK.

– Vi har lang erfaring med bygging av tunneler i NCC, med spisskompetanse i vår norske virksomhet. Det er gledelig å kunne tilby kunden et totalkonsept som gir dem trygghet for gjennomføringen, sier Svante Hagman, direktør for forretningsområdet NCC Infrastructure.

Kontrakten omfatter to tunneler med en lengde på henholdsvis… Les videre


Vegvesenet mer populær blant erfarne ingeniører enn noensinne

Universum er en av aktørene som måler hvor attraktive arbeidsgivere er for både studenter og yrkesaktive, og to ganger i året slippes tallene fra undersøkelsene blant henholdsvis studenter og yrkesaktive. I år har 2 490 yrkesaktive erfarne ingeniører innenfor teknologi og naturvitenskap rangert Statens vegvesen som den femte mest attraktive arbeidsgiver i Norge.

Årets studentundersøkelse plasserte Statens vegvesen på en hyggelig niendeplass.

Inntrykket av Vegvesenet er endret

– De siste årene har det blitt en kraftig økning av… Les videre


Klart for neste fase av prosjekt “Førerløse kjøretøy”

I oktober 2015 ble det besluttet å starte en førkommersiell anskaffelsesprosess. Bakgrunnen for dette er at det er behov for en forsknings- og utviklingsfase for å skape et attraktivt produkt. Nå har Avinor konkludert, og YETI er valgt som samarbeidspartner i dette prosjektet.

YETI er et selskap med store industriaktører bak: Semcon Devotek AS og Øveraasen AS.

– Dette er selskap som jobber i et globalt marked. De leverte et godt og spennende tilbud. Vi ser… Les videre


Gjennomslag i Bjørnegårdtunnelen i Sandvika

I går var det en stor dag for prosjektet i Sandvika, gjennomslagssalven fra løp A i nordgående tunnel skulle fyres av. Dette er en stor milepæl for involverte i prosjektet. Byggherre Statens vegvesen hadde invitert flere involverte parter til salven som gikk av kl 11.30, mandag 31. oktober.

Æresalven

Det var Søren Bekkhus fra NCC som fikk det ærefulle oppdraget av å fyre gjennomslagssalven. Bekkhus har vært ansatt i NCC i 25 år, og har hele… Les videre


Vil ha klimagodtgjørelse i trafikken

Kjøregodtgjørelse er kompensasjonen man mottar når man bruker egen bil i jobb. Den baserer seg på satser som settes av staten. I stedet for å kun se på bensin og dieselavgifter bør politikerne også se på disse satsene for å til en mer effektiv og miljøvennlig bilpark. Derfor lanserer Autogear tre forslag for å få til et grønt skifte på norske veier:

1. Innfør Klimagodtgjørelse ved å gi høyere kjøregodtgjørelse for biler med lavere CO2-utslipp…. Les videre


11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen

Det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør undertegnes i slutten av november. Arbeidene starter etter at kontrakt er inngått.

Tidligere i høst lyste Statens vegvesen ut en konkurranse på omlegging av Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss. Bakgrunnen for at Kistefossveien må legges om er for å legge til rette for at tyngre anleggsutstyr kan komme frem når ny E16-bru skal bygges.

Byggestart før jul

Tilbudene skal nå gjennom en intern vurdering i Statens… Les videre


Det er fortsatt sjåføren som styrer

Stadig flere biler blir levert med avanserte førerstøttesystemer. Noen sjåfører stoler for mye på disse systemene og forårsaker ulykker.

– Både i Norge og i utlandet har det vært ulykker der det er grunn til å tro at sjåføren har stolt for mye på førerstøttesystemene. Vi advarer mot feil bruk av slike systemer, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Førerstøttesystemer er ikke lik selvkjørende

Moderne førerstøttesystemer kan under visse forutsetninger hjelpe sjåføren å holde jevn fart, holde… Les videre


Oppfordrer alle til å ta fagprøven

– Fagbrevet er en anerkjennelse, for deg selv og jobben du gjør. Det har en verdi. Jeg kan si til meg selv at nå er jeg asfaltør. Dette faget kan jeg faktisk, sier Tom Erik.

Før fagprøven var Tom Erik nervøs, og tenkte mye på hva prøven ville innebære, og hvordan det skulle gå.

– Jeg gruet meg mest til det teoretiske, og også litt til det å bli observert av en sensor på den praktiske… Les videre


Prosjekterte vei i rekordfart

Integrert planlegging – en metodikk hvor man designer og utvikler samtidig – har blitt mye brukt i oljebransjen, men er foreløpig en relativt ny metode i infrastrukturprosjekter. Philip Hon, BIM-strateg i Sweco, beskriver tradisjonelle prosesser innenfor fagfeltet som nokså langdryge, og mener de kan kortes ned drastisk ved å effektivisere og forkorte planleggingsprosessen med riktig teknologi.

Torstein Ryeng, senioringeniør i Statens vegvesen, var oppdragsgiver da Sweco i november 2015 fikk i oppgave å komme med… Les videre


Ny E6 skal gå utenom Berkåk

Hovedalternativet innebærer at ny E6 vil passere tettstedet i tunnel og få tilkobling rett nord for sentrum. Dette innebærer store muligheter for å utvikle Berkåk som et funksjonelt handels- og servicesenter i årene fremover.

Det har vært klaget på standarden på norskeveier, og Nye Veier AS er etablert for å få fortgang i byggingen av nye strekninger. Oppstartsporteføljen er på 130 milliarder kroner, og omfatter 8 prosjekter i Sør-Norge. E6 Ulsberg-Melhus (unntatt E6 Vindåsliene–Korporal… Les videre


Lemminkäinen med ny asfaltrekord

Mandag denne uken produserte og la asfaltoperatører fra selskapets avdelingen på Forus 3 100 tonn asfalt for TT Anlegg og Statnett i Setesdalen.

– På det meste hadde vi 34 biler i sving opp og ned Setesdalen, som fraktet asfalt fra Kristiansand til utleggerlaget i arbeid på anlegget i Åseral, sier Stian Sele, avdelingssjef ved Lemminkäinen Norges avdeling på Forus.

Rekorden ble satt i arbeid for TT Anlegg, som har hovedentreprisen på byggingen av tre kilometer… Les videre


Ny direktør for Styring og strategi i Statens vegvesen

Grimsrud overtar etter Lars Aksnes som over nyttår går av med pensjon.

– Dette er en uhyre spennende jobb. Statens vegvesen er en stor og viktig samfunnsaktør, og ikke minst er Vegvesenet helt sentral med tanke på å finne løsninger på dagens, og fremtidens, klimautfordringer. Jeg gleder meg til å bli del av en slik organisasjon, sier Grimsrud.

– Selv om jeg føler meg trygg i rollen jeg nå skal inn i, så er det ingen… Les videre


Elektrojobben på E134 er i gang

Det er arbeidsfellesskapet ABB og Nettpartner Drift som vant kontrakten. På første delstrekning Damåsen-Tislegård er montørene i Nettpartner Drift i gang med å trekke kabler langs de nye vegtraseene på Damåsen som nå er under hektisk bygging.

Mye utstyr

Utover i 2017 vil arbeidene også starte på de andre delstrekningene på den 13,2 kilometer lange vegen fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda i Kongsberg.

Spesielt i de fire tunnelene blir det omfattende arbeider med montering av… Les videre


2017 gir et solid riksveibudsjett

Statsbudsjettet som regjeringen la fram gir Statens vegvesen 30,5 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder (3,7 %) over 2016-budsjettet.

– Vi har hatt store økninger i flere år. Vi har kommet på et bevilgningsnivå der vi forvalter store midler og løser store oppgaver, sier vegdirektøren.

Investeringer og utbedringer på riksvegene øker fra 10,5 til 11,5 milliarder kroner.

Store prosjekter i startfasen

Det er lagt opp til anleggsstart for E39 Bjørset – Skei i… Les videre