Arkiv for: Vei

Lysere tider for Kristiansund

Som den første kommunen i landet er Kristiansund i gang med å installere den intelligente gatebelysningen CityTouch. Utskiftingen startet etter at kommunen overtok driften av gatebelysningen fra det lokale el-verket. De første 500 LED-armaturene er på plass, og ytterligere 5000 skal skiftes ut i løpet av de neste åtte til ti årene, skriver Philips i en pressemelding.

Tungvint

Lamper av ulikt fabrikat har til nå gjort vedlikeholdet tungvint.

– Når vi får melding fra publikum om en… Les videre


Otera med på historisk tunnelløft

– Dette er en stor og viktig kontrakt for oss. Alt av elektroteknisk utstyr skal byttes ut og vi har allerede flere mann i gang på jobben, sier teknisk sjef, Svein Erik Fone, i Otera.

Det er Skanska som er Statens vegvesens utførende entreprenør, og elektrosjef Gudmund Dyrland i Skanska forteller at Otera er valgt som samarbeidspartner på bakgrunn av pris, kapasitet og erfaring.

– Vi måtte vi ha noen som vi visste at klarte… Les videre


Her er avtalen om Oslopakke 3

Vegdirektøren ledet forhandlingene

– Det har vært krevende å få det til, men den avtalen som nå er inngått er svært viktig for denne regionen, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen som har ledet forhandlingene om Oslopakke 3.

Det var Gustavsen som sammen med Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo og Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus, som presenterte avtalen i Oslo mandag formiddag.

– Jeg er glad for at Oslo og… Les videre


Ny teknologi til å markere fare i trafikken

Ved å bruke en digital knapp festet til sykkelstyret vil syklister ”Give a Beep” for å vise Londons borgermester farlige områder som trenger utbedring.

London er en av verdens travleste byer. På grunn av dårlig sykkelinfrastruktur, farlige veier, kryss og mye trafikk, føles byen veldig utrygg for syklister. Studier viser at hundretusener av mennesker har lyst til å sykle, men at de ikke tørr å gjøre det. Dette er noe Hövding, med hjelp fra Mynewsdesk, har lyst… Les videre


E18-kompromiss som ikke gir det beste for miljøet

NAF mener at det ikke er til trafikantenes beste og at helhetlig utbygging med lokk og tunneler er viktig for å utvikle gode kollektivknutepunkter og fjerne støv, støy og utslipp langs E18.

– På Lysaker får vi et godt kollektivknutepunkt, men med den slankede løsningen blir det fremdeles støv, støy og høye utslipp på Høvik. Det er skuffende at man utsetter å gjøre Høvik til et knutepunkt for der er det allerede klargjort, sier kommunikasjonssjef… Les videre


Ringeriksbanen og E16 har fått nye rådgivere

De tre foretakene som er innstilt til rådgiveroppdraget vil etablere et eget aksjeselskap som vil forestå prosjektering og planlegging. Kontrakt med rådgiver forventes inngått 14. juni 2016 og arbeidet settes i gang umiddelbart. I oppdraget er det også åpnet for opsjoner om videre rådgivningsbistand for å videreføre prosjektering av blant annet byggeplan og konkurransegrunnlag for entreprisene.

– Med dette på plass kommer vi i gang med detalj- og reguleringsplanarbeidet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen. Prosjektet Ringeriksbanen-E16… Les videre


Utbyggingsprosjektet til Nye Veier er vedtatt

– Dette har vært en merkedag ! Stortinget har gitt klarsignal til å sette i gang det første utbyggingsprosjektet i regi av Nye Veier. Prosjektet vil gi ny firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Dette betyr færre ulykker, økt framkommelighet, kortere reisetid, færre miljøulemper og tryggere forhold for både lokaltrafikken og myke trafikanter.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at Stortinget i går behandlet forslaget om bompengefinansiering av prosjektet E18 Tvedestrand-Harebakken i Arendal.

Les videre


E16 Skaret–Høgkastet til politisk behandling

Statens vegvesen Region sør sendte i desember 2012 forslag til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss med tilhørende konsekvensutredning til kommunene Hole og Ringerike.

Fire forslag

Fire forslag til kommunedelplan var på høring og offentlig ettersyn i januar–mars 2013. På delstrekningen Skaret–Høgkastet var alle løsningene ute på høring/offentlig ettersyn like. I høringen kom det flere innsigelser til planene.

Alle innsigelsene gjaldt strekningen nord for Kroksund. Det kom ingen innsigelser til planforslaget for strekningen Skaret–Høgkastet. På grunn av… Les videre


Stor interesse for Åpen dag i Bjørnegårdtunnelen

GUIDET TUR I TUNNELEN OG I DAGSONEN

De besøkende fikk guidet tur inne i tunnelen, her var det satt fram skilt for hvor man befant seg, og hva man kjørte under. Det var satt fram store maskiner, og man fikk informasjon om hvordan man jobber med å sprenge fjellet. Ryktene sier at Huldra i fjellet viste seg for noen heldige besøkende …

Etter turen inne i fjellet, var det en ny buss som kjørte rundt på… Les videre


Gang og sykkelvei bygget på Leca Lettklinker

Den lenge etterlengtede gang- og sykkelstien mellom Ås og Drøbak begynner å ta form. Den siste biten på nesten to kilometer gjennom Trolldalen er under bygging. Når den står ferdig vil syklister og gående kunne gå trygt fra Ås til Drøbak.

– Vi har måttet øke bredden og sprenge bort fjell for å gjøre plass til sykkelveien. Den går over forskjellige grunnforhold så vi har hatt varierende arbeid, forteller Petter Skår Johansen i Leif Grimsrud.

Frostsikring

I… Les videre


Samkjøring ikke bare for elbilister

– Lavere takst i bomringen for samkjørere, vil gjøre det mer attraktivt å ta med naboen eller kollegaen på jobbturen, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Terskelen for samkjøring har vist seg høy, men det har heller ikke vært noen goder ved å samkjøre. NAF forventer at samkjøring blir tatt med i diskusjonene rundt nye takster i bomringen i Oslo. Samkjøring vil føre til lavere utslipp, mindre kø og mer effektiv transport.

– Vi mener dette har et… Les videre


Færre skader etter krav om hansker og briller

Skader på fingre og øyne ute på anleggene har blitt betydelig redusert etter at krav om hansker og briller ble tatt inn i kontraktene.

Krav gir færre skader

-Det er gledelig at vi har lyktes med å sette en standard gjennom krav i kontraktene, og at dette gir utslag i færre skader, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hun legger til at man selvsagt må se utviklingen an over tid for å trekke sikre konklusjoner.

Etter… Les videre


Tildelt storkontrakt fra Implenia

– Vi har virkelig lagt oss i selen for å få denne kontrakten, og er svært glade for at Implenia valgte oss. En viktig kontrakt for selskapet og vår avdeling i Bergen. Nå ser vi fram til å starte arbeidet, sier Åsbjørn Skrettingland, regionsjef for Lemminkäinen Norges Region Vest.

Implenia er i full gang med arbeidet på entreprisen K11 for bygging av ny E39 sør for Bergen. Prosjektet omfatter tunnelsprenging av flere tunneler, og Lemminkäinen… Les videre


Skanska investerer i ny mobil asfaltfabrikk

– Ingen andre mobile fabrikker i Norge er så moderne, effektive og miljøvennlige som denne, sier Stig Lindland, adm. direktør i Skanska Asfalt.

Anlegget kan produsere opp mot 200 tonn asfalt i timen. Ny teknologi gjør at fabrikken har minimale utslipp til miljø, samt at den tillater stor bruk av resirkulert asfalt.

Asfaltfabrikken ble kjøpt nytt av Feiring Asfalt i 2013, og selger Trygve Ollendorff innrømmer at han selger anlegget med blandede følelser:

– Planen var at… Les videre


Politiets tilgang til personopplysninger på høring

– Allerede i dag har politiet direkte tilgang til førerkortregisteret og motorvognregisteret når de utfører forvaltningsoppgaver etter vegtrafikkloven. Nå foreslår regjeringen at politiet skal få tilgang til disse registrene også når de utfører andre oppgaver. I tillegg foreslår vi at de skal få tilgang til bilde- og signaturregisteret til Statens vegvesen. Dette vil gjøre politiets arbeid enklere og mer effektivt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår  å etablere en egen hjemmel for Statens vegvesens behandling… Les videre


Ny forhandler av ALU støyskjerm fra K. Schütte GmbH

ALU støyskjerm kan leveres i alle farger, i lengder fra 1 m til 5 m. Støyskjermen kjerne absorberer støy og gir derfor optimal demping.

Miljø & Støyskjerm AS leverer både til det offentlige og til private. Alle prosjekter tilpasses etter behov.

– Vi kommer alltid på befaring før prosjektene starter. Akkurat nå bygger vi støyskjerm i Oslo for Betonmast Oslo AS med Oslo kommune som byggherre, utaller de i en pressemelding.


Dødstallene øker på veiene

I fjor opplevde vi de laveste dødstallene i trafikken siden 1947. Hittil i år har utviklingen gått i stikk motsatt retning.

– Vi er bekymret for økningen. Hvert tall i denne statistikken skjuler en tragedie. Det sitter mange familier, venner og lokalsamfunn igjen i sorg etter disse dødsfallene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trafikanter med større risiko

Johansen frykter at dødstallene på veiene skal fortsette å stige utover våren og sommeren. Disse månedene er tradisjonelt… Les videre


Vegvesenet omsatte for nesten 54 milliarder

En rekke investeringer

En av tingene rapporten viser er at det ble åpnet rundt 45 kilometer ny riksveg i fjor.

Det ble også gjennomført en rekke investeringstiltak som skredsikring, utbedring av vegbredde, bygging av kollektivfelt og tilrettelegging for gående og syklende. Det ble gjennomført tiltak for å utbedre kollektivknutepunkter og holdeplasser for kollektivtransporten slik at disse ble universelt utformet.

Forfallet ble redusert

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt vekt på å øke satsingen på vedlikehold og fornying… Les videre


Ny avtale om drift av betalingssystemet for bompenger

Intensjonskunngjøringen om fortsatt bruk av sentralsystemet CS Norge ble lagt ut  30.mars i år. Det kom ingen klager innen klagefristen og kontrakten med Q-Free kunne derfor signeres 20. april.

Sikrer kontinuitet

– Vi må sikre kontinuitet inntil vi får en endelig avklaring på hvordan fremtidens bompenge-Norge skal se ut. Det gjør vi ved å tegne en kontrakt med nåværende leverandør for tre år, sier Jane Bordal, direktør i Veg- og transportavdelingen.

Avtalen karakteriseres som et fortsatt tjenestekjøp… Les videre


Resirkulert asfalt til hinder for miljø?

– Det er et tilbakeskritt, hevder konsernleder Egil Velde i Velde AS. Han viser til at N 200 i utgangspunktet var åpen for gjenvinning og at entreprenøren selv kunne bestemme graden av resirkulert materiale.

– Kravet er uansett hvor mye man bruker så skal kvaliteten på ferdig asfalt sluttprodukt være lik.

Ved hjelp av den internasjonale miljøkalkulatoren AsPECT er det beregnet at CO2-avtrykket reduseres med 30 % ved å bruke 50 % gjenvunnet asfalt.

– Hvis asfaltbransjen… Les videre