Arkiv for: Vei

Nye Veier for Rambøll

Rambøll skal utføre en komplett reguleringsplan for Langangen-Rugtvedt, en ny 4-felts motorvei. Strekningen er på nesten 18 kilometer. I planen inngår ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru og seks tunneler på tilsammen rundt ni kilometer. Prosjektet inngår i utbyggingen av E18 Langangen – Grimstad.

Komplett rådgiver

– Vi har svært god kompetanse på veiutbygging i Rambøll. For å sikre en solid og komplett rådgiver for dette prosjektet, har vi i tillegg knyttet til oss en nøye utvalgt gruppe… Les videre


Vil kreve flere egne ansatte hos entreprenørene

Samarbeid med bransjen

– Hvor mye høyere kravet vil bli skal vi komme frem til sammen med bransjen, forteller avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

– Vi er opptatt av at kravene våre skal oppleves som realistiske og oppnåelige for bedriftene i bransjen. Derfor tenker jeg det er naturlig å tenke en trinnvis økning slik at bedriftene får nødvendig tid til å tilpasse seg kravene, legger hun til.

Gir mer kontroll i prosjektene

Sandvin tror flere egne, fast… Les videre


Må satse på førerløs fremtid i NTP

Det etatene har lagt inn om intelligente transportsystemer (ITS), viser ikke vei inn i en fremtid med selvkjørende biler som «snakker» sammen.

– Dette må regjeringen ta tak i. I den endelige NTP-en må ny teknologi få en sentral rolle, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Neste NTP skal gjelde helt frem til 2029. I samme tidsperiode kommer det til å skje kvantesprang innen ny teknologi. Ekspertene mener at fullt ut selvkjørende biler, der sjåføren… Les videre


Ti selskaper ønsker å bygge ny E18

– Vi er svært fornøyd med at det er stor interesse også for denne andre totalentreprisekonkurransen i regi av Nye Veier AS. Ti selskaper har søkt om å bli kvalifisert til konkurransen om å bygge E18 Rugtvedt – Dørdal. Av disse er det fire norske selskaper. Vi vil nå gjennomføre en grundig evaluering av de ti selskapene, før vi velger fire til seks selskaper som får være med i den videre konkurransen. Vi forventer å være ferdig… Les videre


Stor elektrokontrakt på E134

Forutsatt at ingen klager inn avgjørelsen innen 22. august kl. 12. Strekningen i Øvre Eiker og Kongsberg kommuner er 13,2 km lang. Kontraktsummen er på vel 150 millioner.

Åtte kilometer tunnel

Fire tunneler inngår i strekningen. Kongsbergtunnelen med to løp på vel 2000 meter, Svartåstunnelen med to løp på rundt 1500 meter og ettløpstunnelene Moanetunnelen(320 meter) og Vollåstunnelen (480 meter).

Det meste av elektro- og SRO-arbeidet skal utføres i tunnelene, men det blir også noen installasjoner i… Les videre


Kollektivtransport – ny passasjerrekord

Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014.

Passasjerveksten kom på tross av en liten nedgang i transportmidlenes utkjørte distanse. Det var buss, hovedmotoren i norsk kollektivtransport, som reduserte tilbudet med 1,3 prosent og dermed dro totalen for produserte kilometer under null.

Buss sakker akterut

Forrige milepæl, 500 millioner påstigninger, ble nådd i 2010. Siden den gang har både båt og bane hatt en passasjervekst på 27-28 prosent, mens… Les videre


Strakstiltak på Aunfjellet

– Dette er et nødvendig strakstiltak for å sikre dette området. Vi skal bolte fast flere store steinblokker og sette opp et wire-nett, som skal ta unna for steinsprang, forteller Ilze Krolmane, fungerende seksjonsleder i Statens vegvesen, Midtre Hålogaland.

Vegen ble holdt stengt i nærmere to døgn etter skredet. Det har også vært flere mindre nedfall av stein gjennom 2016.

Gjennomslipp av trafikk hver time

Arbeidet starter altså førstkommende onsdag og vil pågå frem til månedsskiftet. Det… Les videre


100.000 salgsmeldinger på vegvesen.no

Det var i april i fjor at Vegvesenet lanserte salgsmelding på nett, som gjorde at du kunne levere salgsmeldingen enkelt og greit via Din side på vegvesen.no.

100.000 salgsmeldinger har nå gått digitalt – 50 000 av dem i løpet av første halvår i år.

– Det er gledelig at så mange nå har benyttet seg at tjenesten vår. Vi ser at bruken er økende, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens… Les videre


Sjekk kjørelengden før bilferien

En landsdekkende undersøkelse Opinion har gjennomført for KLP viser at så mange som 86 prosent vet hvilken årlig kjørelengde de har oppgitt til forsikringsselskapet sitt. Derimot er bare fire av ti under 30 år bevisst på dette.

– Hvis du har planer om langkjøring i sommer, anbefaler vi å sjekke hvilken årlig kjørelengde du har oppgitt, og vurdere om du skal øke antall kilometer. Det kan du enkelt ordne selv på nettet, sier Robin Østby… Les videre


Førerløse biler kan bli lovlig i Norge

– Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter. Derfor starter nå regjeringen arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å ta i bruk ny og spennende teknologi. Vi må sørge for at vi… Les videre


Perkolo bru forsinket

Les mer om ulykken her og her.

Nå viser det seg at brua ikke kommer opp før i 2017. De formelle prosessene tar lenger tid enn planlagt.

– Vi har hatt som et ambisiøst mål at nye Perkolo bru skulle bli ferdig prosjektert, produsert og montert til åpningen av nye E6 Frya-Sjoa i desember i år, sier prosjektleder for E6-utbygginga i Gudbrandsdalen, Taale Stensbye i Statens vegvesen.

– Hele tiden har vi visst… Les videre


Rehabiliterer tunneler i Rauma kommune

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Innfjord- og Måndalstunnelen i Rauma kommune. Arbeidene omfatter blant annet sprengning av tekniske rom og havarinisjer, etablering av ny vann- og frostsikring, nye tekniske rom og nytt elektrisk anlegg.

Arbeidet starter i august 2016 med forventet ferdigstillelse i mai 2018. Kontrakten er en hovedentreprise og verdien er estimert til MNOK 308 ekskl. mva.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Vi har bred erfaring med kompliserte samferdselsprosjekter og tunnelrehabilitering,… Les videre


Sugefeiebil som renser luften for fint støv

Fint støv er et stort problem i mange byer rundt om i verden, og utgjør en helserisiko. RAVO har tatt utfordringen og funnet innovative løsninger for og kunne redusere fint støv med bruken av RAVO HYGiON.

RAVO HYGiON er utstyrt med et unikt og pattentert SIAGS partikkel system som er testet og godkjent av TÛV i Tyskland.

SAIGA Partikkel System

SAIGA Partikkel System samler PM10 og PM2,5 fra luftstrømmen på maskinen ved bruk av positiv ionisering…. Les videre


Nesten en milliard kroner til konsulenter

Beløpet gjelder bruk av konsulenter knyttet til utbygging og forvaltning av våre om lag 10 000 km med riksveg. 

Full åpenhet

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen har et ønske om full åpenhet når det gjelder etatens bruk av konsulenter, og Vegvesenet vil derfor tre ganger årlig offentliggjøre hvor mye etaten bruker på kjøp av tjenester. Vegdirektøren har i 2016 innført skjerpede krav til styring av tjenestekjøp i Statens vegvesen, men han er helt… Les videre


Norge mottar europeisk trafikksikkerhetspris

Det er den uavhengige europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen The European Transport Safety Council (ETSC) som står bak prisen, som har vært utdelt årlig siden 2006. Norge tildeles prisen for eksemplarisk framgang i reduksjon av trafikkdrepte mellom 2001 og 2015.

Statssekretær Tom Cato Karlsen mottar i dag prisen i Brussel på vegne av regjeringen.

– Dette er en pris jeg vil tilegne alle aktørene som gjennom en årrekke har arbeidet utrettelig og målrettet for å gjøre… Les videre


Gode støyskjermer på E39 i Bergen

Det skal gjennomføres støytiltak på tilsammen ca. 130 boliger langs det nye veganlegget. Dette blir uført på grunnlag av beregninger av støynivået etter at nye E39 Svegatjørn–Rådal er satt under trafikk.

En annen verden

Råtun i Bergen er ett av mange boligfelt der det kommer støytiltak på eiendommer som blir berørt av vegprosjektet. I samarbeid med huseiere er det valgt skjermer med glass på altaner og terasser.

– Det er en stor endring på støyen for oss. Lyden… Les videre


Elektrokontrakt for seks E18-tunneler i Vestfold

Kontrakten er på snaue NOK 161 millioner (160 903 845,10). Det er hovedsakelig elektroarbeider som skal utføres. One Nordic kraftmontasje AS blir hovedentreprenør.

All teknisk utrustning skal i sin helhet byttes ut, også viftene. Det betyr bedre sikkerhet for trafikantene når arbeidene er ferdig. Tunnelene skal få bedre overvåkning, flere kamera og AID-systemet. Det betyr at det automatisk går en alarm på Vegtrafikksentralen hvis det stanser et kjøretøy i tunnelen.

I tillegg skal tre tekniske rom… Les videre


Sykkelstamvei Schancheholen – Sørmarka vedtatt

På strekninga gjennom Sørmarka kjem ein 350 meter lang tunnel berre for syklistar.

– Vi trur at tunnelen bidrar til å gjere sykling meir attraktivt for dei som skal til og frå Forus eller Sandnes, seier Matthew Millington i Statens vegvesen.

Strekninga mellom Schancheholen og Sørmarka er 2,6 kilometer lang, og kjem til å koste cirka 300 millionar kroner å bygge.

Omsyn til alle

Millington seier det har vore utfordrande å finne gode løysingar for syklistane og samtidig… Les videre


Var høye bomtakster en tabbe ?

– Det var en tabbe å binde seg opp til høye takster i eksisterende ring i avtalen. Vi tolker dagens utspill slik. Nå gjelder det å legge opp et system som faktisk regulerer trafikken og ikke bare finansierer Oslopakka, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Takstene partene har bundet seg til i Oslopakke 3, gir ikke reell regulering av trafikken. De er satt høyt, og forskjellen i og utenfor rushtid er liten. Ser man… Les videre


Reguleringsplanen for Lysaker – Ramstadsletta sendt

I den nye Oslopakke 3 – avtalen er det lagt til grunn at innenfor reguleringsplanen vil strekningen Lysaker – Strand med Bærumsdiagonalen og ny atkomst til Fornebu bygges som en 1. etappe.

Utbygging av ny E18 i Vestkorridoren er prioritert i Oslopakke 3, og i Nasjonal Transportplan for 2014 – 2023, er det satt av midler til utbyggingen av strekningen Lysaker – Ramstadsletta i Bærum.

Utbygd E18 vil gi et tryggere tilbud til kjørende, syklende og… Les videre