Arkiv for: Vei

Snart ny E39 Kristiansand – Lyngdal

– Strekningen er en av de viktigste transportårene i landet, og er særlig utsatt for ulykker. Det er i tillegg gledelig at utbyggingskostnadene ser ut til å bli betydelig lavere enn tidligere antatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ny E39 Kristiansand – Lyngdal

Samferdselsdepartementet har lagt fram et forslag om utbygging og finansiering av 68 km firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Kristiansand til Lyngdal. Strekningen er en del av porteføljen til Nye Veier AS.

Strekningen Kristiansand… Les videre


Når prosjektene dobler seg i planfasen

Politisk hodepine

28. februar i år sto statsministeren på Arna stasjon og fortalte hva som kom til å komme i Nasjonal transportplan. Hordaland var den store vinneren, sa Erna Solberg og de andre frammøte fra regjeringspartiene. Men selv ikke en vinner kan få alt, og det viste seg at to viktige prosjekt, Hordfast og Arna-Stanghelle, var skjøvet til transportplanens andre halvdel – det vil si etter 2024.

Statsministeren forsvarte dette med at ikke er enkelt når… Les videre


Flere prefabrikkerte bruer i fremtiden

Strategidokument om prefabrikkerte bruer

I følge et strategidokument – «Normalveien» – som er på trappene, vil Nye Veier presentere hvilke prioriteringer Staten ønsker på brusiden. Målet med den nye strategien er blant annet å effektivisere brubyggingen, gjennom en raskere og mer kostnadseffektiv bygging enn tidligere. Veiselskapet ønsker også å vurdere mulighetene for mer standardisering og bruk av prefabrikkerte elementer til bruer. Bruk av prefabrikkert elementer har liten tradisjon i Norge, mens det i andre land… Les videre


Kan “varmekabler” på vegen erstatte salt?

Vinterdrift av veger innebærer store kostnader, og har dessuten alvorlige konsekvenser for miljøet. Årlig blir det brukt 600 000 tonn salt på veger i Norden. Saltet havner ute i naturen langs veiene og representerer en stor utfordring for miljøet. Målet er å finne metoder som kan redusere bruken av både salt og sand.

Isfrie veger ved bruk av fornybar energi

PhD-kandidatene Josef Johnsson og Raheb Mirzanamadi fra Chalmers tekniske högskola i Sverige forsker på alternative løsninger… Les videre


Verdens første vei brolagt med solceller

I den franske landsbyen Tourouvre-au-Perche med 3400 innbyggere er en vei dekket med 2800 kvm solcellepaneler. Dette er et testområde i en to-års periode, der målet er å samle erfaring, teste materialene og se om slike veier kan generere nok energi til gatebelysning til landsbyen. Fremtidsvisjonen er at slike elektriske veier kan benyttes for alle typer trafikk.

Veibygging og fotovoltaiske paneler

Veien som kalles Wattway, er basert på et fransk patent og fem års forskning drevet… Les videre


Skal asfaltere for tre milliarder

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på slitte veidekker. Både vei og gang- og sykkelveier skal få en etterlengtet behandling.

Denne sommeren skal veidekket på over 3.900 kilometer riks- og fylkesveier vedlikeholdes. Det er tilsvarer hele veien fra Oslo til Rabat i Marokko, ei strekning det hadde tatt om lag 42 timer å kjøre uten stans.

Man regner med å bruke 2,7 millioner tonn… Les videre


Flere veiprosjekter kan bygges før

Hun tenker først og fremst på Hordfast på E39, E16 mellom Bergen og Voss. Men også to av de viktige utbyggingene på E134 mellom Telemark og Rogaland og E6 i Gudbrandsdalen må kunne fremskyndes. Dette gjorde NHO klart i forbindelse med høringen på Stortinget om NTP 26.april.

Kan halveres fra ti til fem år

– Planleggingstiden for veier og jernbane kan halveres fra ti til fem år. Dette kan skje ved økt bruk av statlig plan,… Les videre


Avslår søknad om tynnere frostsikring på ny E6-strekning

Redusert frostsikring av vegen øker faren for telehiv. Konsekvensene av telehiv er økte trafikant- og vedlikeholdskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerhet og framkommelighet.

Inntil en meter tynnere

– Det gir derfor bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veger, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Ja til gjenbruk av dagens E6

Men Vegdirektoratet er positivt til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen (sør for Stange) til Ensby (nord for Lillehammer) gjenbrukes under… Les videre


Krevende kamp mot tunnelvann

Vann med ekstreme styrker og mengder flommer inni fjellet i Seljord. Med til tider 85 bars vanntrykk og 2-3000 liter i minuttet, har arbeidet i stuffen – det innerste punktet i tunneldrivingen – til tider vært en fuktig og uberegnelig affære, konstaterer prosjektleder Thorfinn Haugo i NCC.

– Det omfanget med vann vi har opplevd i tunnelen her er det vel knapt noen tunneldrivere som har opplevd i Norge tidligere, så dette var det nok… Les videre


Skanska rehabiliterer tunneler i Oslo

Prosjektet gjennomføres som enhetspriskontrakt, starter opp sommeren 2017 og skal være ferdigstilt før sommeren 2019. Hovedtyngden av arbeidene som skal utføres er elektroarbeider, brannsikring og forbedret renseløsning for vann fra tunnelene. I tillegg skal det bygges nye tekniske bygg, oppgradering av rømningsveier, legges nytt asfalt slitelag samt skifte ut alt av skilter.

Har satt seg godt inn i prosjektet

– Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet enda en rehabiliteringskontrakt for Statens Vegvesen. Prosjektets… Les videre


Elektrisk fremtid for tunge kjøretøyer på norske veier

Frem mot år 2050 er det ventet at tungtrafikktransporten på norske veier øker med 65 prosent. Samtidig skal Norge bli karbonnøytralt.

– Det er vanskelig å nå klimamålene uten å inkludere tungtransporten, påpeker seniorrådgiver Tom E. Nørbech ved seksjons for trafikkplanlegging i Statens vegvesen.

E39

Sammen med Sintef, NTNU, Universitetet i Stavanger, Lyse, Volvo, Siemens, Iris, Miles Ahead, NHO Logistikk og Transport og Infratek har Statens vegvesen satt i gang teknologievalueringsprosjektet Elektrisk infrastruktur for godstransport (ELinGO) som tar for… Les videre


Vegvesenets største enkeltkontrakt er ute på anbud

Rv.3/rv.25 Løten-Elverum er ett av tre prosjekter som organiseres som OPS (offentlig-privat samarbeid).

Anbudsinvitasjonen ble lagt på Doffin rett før påske.

– Det spesielle med OPS er at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år, forteller Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet.

– Dette stiller store krav til avtaleverket og prosessen fram til en avtale, framholder hun.

Videoen under gir en innføring i prosjektet.

Kontrakt på rundt 4… Les videre


Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel

– Dette vil bidra til å knytte næringsliv og befolkning tettere sammen på Vestlandet, og er det første ferjeavløsningsprosjektet i vår ambisjon om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter. Det vil samtidig legge til rette for et… Les videre


Krevende kamp mot tunnelvann i Seljord

Vann med ekstreme styrker og mengder flommer inni fjellet i Seljord. Med til tider 85 bars vanntrykk og 2-3000 liter i minuttet, har arbeidet i stuffen – det innerste punktet i tunneldrivingen – til tider vært en fuktig og uberegnelig affære, konstaterer prosjektleder Thorfinn Haugo i NCC.

– Det omfanget med vann vi har opplevd i tunnelen her er det vel knapt noen tunneldrivere som har opplevd i Norge tidligere, så dette var det nok… Les videre


Europeisk kulturminnepris til Kongevegen

Kongevegen over Filefjell går fra det trange, dramatiske fjordlandskapet i Lærdal i Sogn, over høyfjellet på Filefjell og ned til Vang i Oppland. Den 10 mil lange strekningen er en del av Den Bergenske kongeveg og sto først ferdig i 1793 som den første kjøreveien mellom øst og vest.

Statens vegvesen, i samarbeid med en rekke lokale aktører, tok i 2009 initiativet til å restaurere veistrekningen som en kulturhistorisk vandrevei. Det gode resultatet førte til… Les videre


Det store gjennombruddet for vei og bane

De årlige bevilgningene til investeringer i vei og jernbane blir om lag tredoblet i løpet av bare ti år.

Hele satsingen har en total ramme på opp mot tusen milliarder kroner. Investeringene blir på rundt lag 550 milliarder. I mange tiår manglet politikerne viljen til å satse på veier og jernbane. Bedriftene fant seg ikke i det. Nå opplever vi et gjennombrudd vi lenge har arbeidet hardt for. Det er gledelig at mange prosjekter som… Les videre


Stort potensial for grønnere asfaltproduksjon

Asfaltproduksjon er energikrevende. For å blande steinmaterialer og bitumen, kreves det høy temperatur for å fjerne vanninnhold og gjøre blandingen bearbeidbar. Dette krever en kraftig brenner.

Flere tiltak kan gi grønnere asfaltproduksjon. Tak over steinlagre reduserer fuktinnhold og dermed energibehovet i produksjonen. Asfalt kan gjenvinnes 100 %. Med LTA—lavtemperaturasfalt—kan energibehovet reduseres opp til 30 %. Grønnere transportløsninger bør også vurderes.

– Vi kan vinne mye på å gjenbruke mer. Det viktigste som holder igjen er konservatisme… Les videre


– Vi må bli bedre på tunnelbranner

– Norge ligger bakpå når det gjelder planer eller systemer for hvordan kommunens brann- og redningstjenester skal dimensjonere seg, øve og trene når det gjelder tunnelsikkerhet. Noen hevder at selvredningsprinsippet er det viktigste, men det kan ikke stå på egne ben. Jeg har ingen tro på at vi noen gang kommer dit at vi kan stole på at alle på egenhånd kommer seg ut av en tunnel der det brenner.

– Vi har hatt mange… Les videre


Fem vil bygge fortau

Fylkesveg 6 Hagebyvegen er en veg med relativt stor trafikk, både av bilister og myke trafikanter. Ved å bygge et fortau langs denne strekningen vil det bli tryggere for gående og syklende i området, og det er i første omgang planlagt å bygge ca. 1,6 km fortau langs Hagebyvegen, mellom Sama og Trondenesveien.

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, og bortsett fra kollektivsatsingen er dette det største fylkeskommunale prosjektet… Les videre


900 km ny asfalt på vegene i Region øst

I tillegg kommer vegmerking for 110 millioner kroner. Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Økt dekkeslitasje på norske veger

– Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen… Les videre